Co to jest strategia ESG i jak ją zbudować?

Co to jest strategia ESG i jak ją zbudować?

W dzisiejszych czasach na arenie międzynarodowej, ustanawianie strategii ESG jest postrzegane jako wyznacznik tego, jak odpowiedzialnie i świadomie prowadzona jest działalność przedsiębiorstw. Czym jest ESG, jakie daje korzyści i jaki ma wpływ na prowadzenie biznesu?

Skrót ESG (Environmental Social Governance) opisuje zbiór wskaźników, które służą do oznaczenia, w jaki sposób spółka działa na trzech płaszczyznach: środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego, zwanego też zarządczym. Ocena skali ESG wpływa na wartość spółki na rynku, na jej postrzeganie przez inwestorów oraz klientów. Jak mówi ekspert, Malwina Burzec, Associate w zespole EY European Green Deal Center of Excellence: W przeciwieństwie do CSR (Corporate Social Responsibility), który jest dodatkowym i dobrowolnym elementem działalności przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, ESG powinien być obowiązkową i integralną częścią każdego procesu w organizacji. 

Kto powinien wprowadzić strategię ESG?

W chwili obecnej wymóg raportowania ESG dopiero raczkuje na polskim rynku, obejmując jedynie największe przedsiębiorstwa i korporacje, takie jak spółki inwestycyjne, banki, zakłady ubezpieczeniowe, czy też spółki energetyczne. Przewiduje się, że już w przyszłym roku obowiązek wprowadzenia strategii ESG powinien objąć nie tylko przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej pół tysiąca osób, ale również te mniejsze, w których szeregach zatrudnionych jest ponad 250 pracowników. W roku 2026 do tej grupy mają dołączyć również publiczne i prywatne przedsiębiorstwa, w których poziom angażu zaczyna się już od kilkunastu pracowników. Wprowadzenie tego typu standardu pracy oczywiście wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, ale korzyści, jakie płyną z pracy w określonych, międzynarodowych standardach, są warte dodatkowego zaangażowania.

Jak wprowadzenie strategii ESG wpływa na funkcjonowanie spółki?

Podobnie jak w przypadku wprowadzenia certyfikatów ISO, również strategia ESG wymaga zaangażowania zespołu w edukację oraz stopniowe wdrażanie międzynarodowych standardów w szeregi własnej korporacji. Jak prawidłowo powinno przebiegać budowanie i wzmacnianie ESG? O tym opowie Malwina Burzec:

Decyzja o opracowaniu i wdrożeniu strategii ESG w przedsiębiorstwie wiąże się z istotnymi zmianami w całej organizacji. Zważywszy, że ESG nie jest „dodatkiem” do działalności przedsiębiorstwa, a elementem każdej jego części, konieczne jest włączenie każdej komórki firmy do realizacji strategii ESG. Do decyzji pozostaje czy tworzymy osobną jednostkę w przedsiębiorstwie, która odpowiada za realizację strategii ESG, czy też dodajemy nowe obowiązki już istniejącym komórkom. To drugie podejście wydaje się bliższe idei ESG, ponieważ faktycznie integrujemy wówczas cele ESG z przedsiębiorstwem. W przypadku tworzenia jednostki odpowiedzialnej wyłącznie za cele ESG istnieje ryzyko, że jednostka ta nie będzie miała odpowiedniego zrozumienia poszczególnych procesów firmy, a osoby odpowiedzialne za te procesy nie będą miały motywacji by realizować cele ESG w ramach procesów, za które odpowiadają. Zgodnie z ideą zrównoważonego zarządzania kadra kierownicza przedsiębiorstwa powinna mieć wpisane cele ESG w swoje KPIs (Key Performance Indicators), a w zarządzie organizacji powinna być osoba odpowiedzialna za zrównoważony rozwój.

Zobaczcie także: W co inwestować przy tak wysokiej inflacji?

Strategia ESG a postrzeganie spółki jako partnera biznesowego

Mimo że na naszym polskim rynku musi minąć jeszcze sporo czasu, aby o strategii ESG mówiło się tak szeroko, jak o ISO, coraz większa rzesza przedsiębiorców zaczyna interesować się wpływem troski o środowisko, ład korporacyjny i wpływ społeczny na postrzeganie przedsiębiorstwa przez chociażby potencjalnych inwestorów. Według Malwiny Burzez z EY European Green Deal Center of Excellence Polskie spółki już zaczynają dostrzegać wpływ ESG na swoje wyniki, szczególnie te, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych. Zauważamy, że kontrahenci naszych klientów zwracają uwagę czy ich dostawca redukuje wpływ swojej działalności na klimat (np. poprzez wtórne wykorzystanie surowców). Zaczyna to stanowić ważne kryterium wyboru dostawcy. Poza pozytywnym wyróżnikiem na rynku, wdrożenie ESG w firmie pomaga niwelować coraz istotniejsze ryzyka klimatyczne. W chwili obecnej w Polsce skutki zmian klimatycznych być może nie są odczuwalne w równym stopniu, co na przykład w Afryce lub USA, jednak z biegiem lat trudna sytuacja związana z suszami lub powodziami może dotknąć również nasz kraj. W Polsce z kolei już dziś dotkliwie odczuwamy rosnące ceny energii. Tu również wdrożenie strategii ESG będzie pomocne, np. dzięki wyznaczeniu w organizacji celów efektywności energetycznej i stopniowe obniżanie zużycia paliw, albo zwiększenie udziału OZE w swoim miksie energetycznym.

Można powiedzieć, że potrzeba zaimplementowania strategii kładących nacisk na wpływ przedsiębiorstw na środowisko, dbających o właściwe zarządzanie wewnętrzne, jak i wpływ na społeczeństwo, powinna w sposób naturalny pojawiać się w świadomości każdego z przedsiębiorstw. Długoterminowe rozwiązania i strategie mające na celu ochronę środowiska, poszanowanie potrzeb pracowników oraz uwaga skierowana w stronę społeczeństwa świadczą o niczym innym, jak wysokim poziomie danej spółki.


________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Jason Goodman

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze