Dywersyfikacja form inwestycji – zasady i możliwości

Dywersyfikacja form inwestycji – zasady i możliwości

Mówi się, że bez ryzyka nie ma zabawy, że pierwszy milion trzeba ukraść i że w tym kraju trudno dorobić się jakichkolwiek oszczędności. Wtem w polu widzenia pojawia się dywersyfikacja form inwestowania, a razem z nią – większe zyski przy mniejszym ryzyku! Tak, brzmi to dość niewiarygodnie, ale warto przyjrzeć się sprawie bliżej. Dlatego zobacz, dlaczego warto zróżnicować swój portfel inwestycyjny i ze spokojem obserwować zyski ze swoich działań.

Na czym polega dywersyfikacja form inwestycji?

Dywersyfikacja form inwestycji to narzędzie strategiczne związane z inwestowaniem pasywnym. Oznacza ona podział inwestycji na kilka różnych źródeł. Dzięki temu ryzyko rozkłada się na wszystkie mniejsze inwestycje, a co za tym idzie – zmniejsza się. Dodatkowo dywersyfikacja umożliwia uzyskanie długoterminowej i w miarę stabilnej (oraz przewidywalnej) stopy zwrotu.

Bardzo ważne jest to, że dywersyfikacją form inwestycji może zainteresować się absolutnie każdy – niezależnie od tego, jaką kwotę chce lub może zainwestować. 

Łączenie różnych form inwestowania jest wskazane na każdym etapie przygody z inwestycjami. Zaczynając od podstaw, budowanie swojej poduszki finansowej możemy rozpocząć od inwestowania małymi kwotami w różne aktywa, na przykład w różne typy funduszy inwestycyjnych: akcyjne, obligacyjne czy surowcowe – mówi Piotr Pańkowski, niezależny doradca finansowy, któremu zadaliśmy kilka pytań związanych z dywersyfikacją form inwestycji. 

Składniki portfela inwestycyjnego

Według Piotra Pańkowskiego inwestując swoje pieniądze, świadomie narażamy się na różnego rodzaju ryzyka, które są naturalnie powiązane z określonymi typami inwestycji. Na przykład podczas zakupu mieszkania w celach zarobkowych, czyli na wynajem, potencjalne ryzyka to m. in. brak ciągłości najmu, ciągle podwyższane koszty mediów czy wyższy koszt kredytu, jeżeli zakup nieruchomości był kredytowany. Ryzyka inwestycyjnego nie da się jednak całkowicie wyeliminować. Da się je natomiast minimalizować, a najpopularniejszym i najskuteczniejszym sposobem jest dywersyfikacja.

Okazuje się, że portfel inwestycyjny może wyglądać naprawdę różnie i w różnym rozkładzie procentowym składać się m.in. z:

 • aktywów finansowych, 
 • nieruchomości na wynajem, 
 • obligacji, 
 • akcji, 
 • złota, 
 • kryptowalut.

Taka strategia budowania własnych finansów sprawia, że możecie czuć się bezpieczniej. A drobne wahania, np. na giełdzie, nie spowodują u Was nagłych skoków ciśnienia. W końcu dotknie to jedynie część Waszych oszczędności.

Stare powiedzenie „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszka” doskonale oddaje naturę dywersyfikacji, czyli unikania inwestowania całości swoich zasobów finansowych w jedno aktywo. Inwestycje najlepiej podzielić na kilka niezależnych części, z których każda będzie się charakteryzować innym ryzykiem. Przykładowy portfel inwestycyjny powinien składać się z:

 • ¼ gotówki przechowywanej np. na funduszach krótkoterminowych obligacji skarbowych,
 • ¼ nieruchomości w postaci fizycznego zakupu nieruchomości, np. na wynajem albo w postaci inwestycji w fundusze nieruchomościowe (REIT),
 • ¼ akcji spółek z różnych sektorów i różnych rejonów geograficznych w postaci funduszy, ETF lub, dla bardziej doświadczonych inwestorów, bezpośrednio przez dom maklerski,
 • ¼ surowce, np. fundusze złota lub koszyków surowcowych, które zawierają kontrakty na metale przemysłowe czy surowce energetyczne.

Innymi popularnymi składnikami takich portfeli są różnego rodzaju obligacje skarbowe i korporacyjne, kryptowaluty czy instrumenty hybrydowe, np. fundusze mieszane lub obligacje zamienne na akcje – mówi niezależny doradca finansowy.

Zobaczcie także:  Ścieżka kariery: Jak zostać księgowym/ą? Perspektywy i potrzebne uprawnienia

Dlaczego warto inwestować w więcej niż jedną rzecz?

Jak już powiedzieliśmy na samym początku, dywersyfikacja form inwestycji ma na celu zmniejszyć ryzyko i przynosić w miarę stabilne zyski. Któż nie doceniłby tej zalety? Koniecznie trzeba również zauważyć, że jest to jeden z najbardziej rozsądnych sposobów zabezpieczenia swoich oszczędności. Zwłaszcza w czasach tak wysokiej inflacji, kiedy niemal z każdą minutą pieniądze odłożone na koncie osobistym tracą na wartości. 

Dywersyfikacja jest podstawowym sposobem zabezpieczania swoich inwestycji. Łączenie różnych form inwestowania to najprostsza metoda do ograniczania ryzyka dla swoich pieniędzy, więc każdy inwestor – początkujący czy zaawansowany – powinien się zainteresować tym sposobem inwestowania. Dużym błędem jest przywiązywanie się do jednej klasy aktywów, wierząc w jej niezawodność. Najlepszym przykładem jest rynek obligacji skarbowych, powszechnie uważany za najbezpieczniejszy na rynku. Ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych doprowadziły jednak do sytuacji, w której obligacje skarbowe, po 30 latach wzrostów, zaliczyły w 2021 roku ok. 15% spadek cen. Był to szczególny cios w klientów najbardziej konserwatywnych, którym takie produkty były oferowane jako alternatywa dla lokaty bankowej czy konta oszczędnościowego. Odpowiednia dywersyfikacja uchroniłaby częściowo przed tak poważnymi spadkami – podsumowuje Piotr Pańkowski.

Najważniejsze zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja – jak każda strategia inwestycyjna – musi być przemyślana i dopasowana do celów, które chcecie osiągnąć. Powinna także uwzględniać stopień ryzyka, który jest dla Was akceptowalny. Oczywiście, większość z nas zupełnie się na tym nie zna, warto więc zwrócić się o poradę oraz pomoc.

Piotr Pańkowski podkreśla, że podczas budowania portfela inwestycyjnego ważna jest konsekwencja i odpowiedni dobór inwestycji, w czym może pomóc porada wykwalifikowanego doradcy finansowego. Warto się dowiedzieć, czy doradca jest uprawniony do nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego i wystawiania rekomendacji. Trzeba się też zastanowić nad swoim horyzontem inwestycyjnym oraz warto zrobić odpowiedni test, który określi, jakie inwestycje są odpowiednie i adekwatne. Natomiast podstawową zasadą powinno być nieinwestowanie w coś, czego nie rozumiemy.

Wspomniana w poprzednim zdaniu ostrożność nie jest jednak jedyną zasadą inwestowania oraz podziału form inwestycji. Nasz rozmówca zwraca szczególną uwagę na trzy kolejne zasady budowania różnorodnego portfela inwestycyjnego:

 1. Dywersyfikacja powinna przede wszystkim uwzględniać różne klasy aktywów, czyli np. akcje, obligacje, nieruchomości czy gotówkę. Przykładem niepoprawnej dywersyfikacji jest lokowanie całych oszczędności w dwa mieszkania zamiast w jedno mieszkanie i np. akcje oraz obligacje. W przypadku kryzysu na określonym rynku ma to wpływ na nasz cały portfel.
 2. Dywersyfikacja może dotyczyć zabezpieczenia walutowego – możemy kupować aktywa w różnych walutach, żeby ograniczyć ryzyko kursowe. Jaskrawym przykładem jest sytuacja wojny na Ukrainie, gdzie polski złoty znacznie się osłabił, a inwestycje w dolarze amerykańskim stanowiły dodatkowe zabezpieczenie.
 3. Dywersyfikację trzeba dostosować pod kątem horyzontu inwestycyjnego. W portfelu inwestycyjnym powinny znaleźć się aktywa o różnym horyzoncie i z możliwością swobodnego dostępu do środków. Na rynku nie ma nic gorszego niż brak możliwości wypłaty swoich pieniędzy, gdy są nam najbardziej potrzebne.

Zalety dywersyfikacji inwestycji

Za główną zaletę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego można uznać to, że on… po prostu działa i skutecznie zabezpiecza pieniądze. 

Podstawową zaletą dywersyfikacji jest częściowe zabezpieczenie swoich inwestycji przed różnego rodzaju ryzykami. Akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości zachowują się różnie w określonych momentach cyklu koniunkturalnego. Raz lepiej poradzą sobie akcje, innym razem obligacje. Do tego dochodzi dywersyfikacja sektorowa i geograficzna, gdzie możemy zdecydować o ulokowaniu środków np. w USA, Europie, rynkach wschodzących albo w sektorze technologicznym spółek wydobywających surowce czy produkujących żywność. Wybór jest ogromny, a odpowiedni podział portfela zwiększa nasze bezpieczeństwo – mówi niezależny doradca inwestycyjny.

Do innych zalet – wspomnianych już w tym tekście – zalet dywersyfikacji inwestycji należą także:

 • redukcja ryzyka,
 • maksymalizacja zysków,
 • lepsza płynność finansowa.

Ten sposób inwestowania pozwala też poznać więcej instrumentów finansowych i podchodzić do inwestowania z coraz większą świadomością celu oraz możliwych zysków. 

Zobaczcie także: Płatności odroczone – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Wady złożonego portfela inwestycyjnego

Z jednej strony finansiści są zgodni – dywersyfikacja najlepiej ze wszystkich sposobów zabezpiecza pieniądze. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że często wymaga nieco wyższych kosztów inwestycji. A na to już nie każdy, przynajmniej na początku, może sobie pozwolić.

Potencjalnym minusem dywersyfikacji jest pozbawienie siebie możliwości uzyskania najwyższej stopy zwrotu na rynku. Co roku różne klasy aktywów są na topie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu. Idąc tym tropem, inwestując wszystkie pieniądze w klasę aktywów, która była najlepsza w 2021 r., zarobilibyśmy najwięcej. W 2021 r. były to REITy, czyli fundusze nieruchomościowe, które zarobiły średnio 41,3% w skali roku. Co ciekawe w 2020 r. REITy były najgorszą klasą aktywów na świecie, ze stopą zwrotu -5,1%. W tym samym czasie przykładowy inwestor posiadający zdywersyfikowany portfel składający się z REITów, akcji, obligacji, itp., nie doświadczałby takich wahań cen, osiągając w zamian bardziej stabilny wynik. Reasumując, brak dywersyfikacji może dać ponadprzeciętny wynik, ale jest to obarczone ogromnym ryzykiem – czy uda się nam wybrać tę jedyną, najlepszą w danym okresie, inwestycję na rynku? – mówi doradca inwestycyjny Piotr Pańkowski.

Inwestycje do przemyślenia

Czy zróżnicowany portfel inwestycyjny jest więc wart zachodu? Czy jest to niepotrzebne rozmienianie się na drobne? Według naszego eksperta dywersyfikacja ma sens i niezależnie od stopnia Waszego zaawansowania warto się nad nią zastanowić. Jednak – jak przy każdej formie inwestowania – zróbcie to z głową! Dzięki temu Wy, wasi bliscy oraz Wasza przyszłość będziecie bezpieczni.

________________________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Kanchanara

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze