Inżynieria transportu – branża z przyszłością?

Inżynieria transportu - branża z przyszłością?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych, inteligentnych miast pociągnął za sobą szereg gruntownych zmian w sektorze transportu. Bezpieczeństwo i płynność ruchu, zrównoważona, proekologiczna mobilność, efektywność i komfort podróżowania to główne cele inżynierii transportu. Jaką rolę w otaczającym nas świecie pełnią specjaliści do spraw transportu, jak wygląda ich ścieżka kariery i czy warto związać z tym zawodem swoją przyszłość?

Zostań najlepszym opiekunem Uszatego! 🐶

Aplikuj

Czym się zajmuje inżynier transportu?

Inżynieria transportu łączy naukę i technologię w planowaniu, projektowaniu, budowaniu, eksploatacji i konserwacji systemów transportowych: drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych, rurociągowych, a nawet kosmicznych. Wiąże się zatem z każdą formą przewożenia ludzi oraz przesyłu towarów z jednego miejsca do drugiego. Wszystko po to, aby nasze podróże były bezpieczne, bezkolizyjne, szybkie i wygodne przy minimalizacji kosztów i szkodliwych dla środowiska emisji spalin.

Praca inżyniera różni się w zależności od rodzaju transportu, jakim zajmuje się dane przedsiębiorstwo. W zakresie inżynierii transportu drogowego do najważniejszych zadań należą:

  • zebranie i analiza danych z obszaru, przez który ma przebiegać droga
  • opracowywanie projektów i planów budowy nowych tras przejazdów z uwzględnieniem wielu czynników, m. in. ilości pasów
  • drogowych, przepustowości obiektu, doboru odpowiednich materiałów i technologii
  • nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg
  • analiza i ocena oznaczeń, znaków i sygnalizacji drogowej
  • tworzenie i modyfikowanie rozkładów jazdy dla konkretnych środków transportu
  • kontrola miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz częstych kolizji celem poprawy przepustowości i bezpieczeństwa
  • proponowanie nowych rozwiązań i udoskonalanie istniejących systemów transportowych

Praca inżyniera transportu odbywa się głównie w środowisku biurowym, jednak są sytuacje, jak zbieranie danych, czy kontrole w terenie.

Zobaczcie także: Kariera inżyniera w wojsku – wszystko, co trzeba wiedzieć

ITS – Inteligentne Systemy Transportowe

Obecnie główne cele inżynierii transportu realizowane są dzięki ITS, czyli inteligentnym systemom transportowym, które łączą technologię z infrastrukturą transportową i pojazdami. Dzięki nim inżynierowie mogą łatwiej monitorować warunki drogowe i szybciej podejmować niezbędne kroki do zwiększenia bezpieczeństwa.
ITS obejmuje zaawansowane systemy informacji dla podróżnych, np. znaki zmiennej treści (VMS), umożliwiające m. in. szybkie przekazanie informacji kierowcom o zdarzeniu drogowym, warunkach atmosferycznych, itp. Bieżąca analiza danych z okolicy wypadku uruchamia odpowiednio zaprogramowane procedury i zalecenia objazdów, czy ograniczenia prędkości. Dzięki wkładowi inżynierów ds. transportu ludzie mogą reagować na wypadki w czasie rzeczywistym.
ITS to także systemy, które umożliwiają m. in. zautomatyzowany przejazd przez punkty poboru opłat na autostradach, lub bezpośrednie komunikowanie się pomiędzy pojazdami.

Jak zostać specjalistą do spraw transportu?

Niezbędne są studia wyższe, najlepiej na kierunku Inżynieria Transportu, który na niektórych uczelniach powiązany jest z Logistyką. Absolwenci zdobywają wiedzę m. in. z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, inżynierii ruchu i środków transportu, rozwiazywania problemów logistycznych, nadzorowania ruchu, mechaniki, fizyki, elektryki i elektroniki, planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów, materiałoznawstwa, ekonomii, prawa transportowego. Obszerna wiedza i multidyscyplinarność kierunku zapewnia mocne podstawy do podjęcia pracy zarówno na polskim, jak i światowym rynku.
Praktycznie każda gałąź transportu ma swoją odpowiednią specjalizację, bądź stanowi odrębny kierunek studiów, np.: Inżynieria Lotnicza, Kosmiczna. W zależności od obranej ścieżki kariery niezbędne jest zdobywanie doświadczenia związane bezpośrednio z zawodem. Warto ukończyć branżowe kursy, np. z obsługi programów do modelowania ruchu i mikrosymulacji, czy specjalistycznego języka obcego oraz starać się o staże, praktykę lub stanowisko asystenckie. Podjęcie takich działań już w trakcie studiów może przyspieszyć rozwój zawodowy.

Predyspozycje zawodowe

Inżynier transportu powinien być dobrze zorganizowany, bo jest to praca w dużej mierze samodzielna i indywidualna, choć opierająca się na współdziałaniu, lub zarządzaniu podległymi zespołami. Liczy się dokładność, spostrzegawczość, skrupulatność i cierpliwość. Bardzo przydaje się zmysł strategiczny, umiejętność logicznego, analitycznego i jednocześnie twórczego myślenia. Inżynier transportu musi widzieć więcej i wybiegać w przyszłość podczas tworzenia projektu połączeń jako całości w przestrzeni i czasie. Osoba na tym stanowisku powinna również umieć ocenić ryzyko oraz przewidzieć nagłe sytuacje mogące wydarzyć się na drodze. Wyobraźnia przestrzenna pomaga np. tworzyć plany awaryjne, chroniące przedsiębiorców przed ogromnymi stratami związanymi z nieoczekiwanym przestojem w transporcie. Nagłe wydarzenia wymagają także zdolności do podejmowania szybkich decyzji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Biorąc pod uwagę specyficzne czynności zawodowe w pracy inżyniera transportu, mile widziane są zainteresowania techniczne, geograficzne i projektowe.

Zobaczcie także: Inżynier procesu – czym się zajmuje, jak nim zostać i czy warto rozpocząć karierę zawodową w tej branży?

Oferty pracy z zakresu inżynierii transportu

Inżynierowie transportu znajdują pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wszystkimi rodzajami transportu. Mogą pracować jako specjaliści do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów w firmach transportowych, menagerowie organizacji ruchu transportowego, inżynierowie jednostek doradczych. Szereg stanowisk czeka w branży TSL (transport – spedycja – logistyka), zarządach dróg, inspekcji transportu drogowego, centrach dystrybucyjnych, wydziałach komunikacji, biurach związanych z projektowaniem systemów transportowych, policji drogowej, firmach motoryzacyjnych.
Dynamicznie rozwijający się światowy przemysł pojazdów elektrycznych i hybrydowych otworzył wiele nowych możliwości dla inżynierii transportu. Poszukiwani są konstruktorzy, technolodzy, diagności pojazdów ekologicznych, pracownicy administracji nadzorujący przepisy i procedury dotyczące pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Perspektywy rozwoju inżynierii transportu

Transport przyczynia się do podniesienia jakości życia społeczeństwa. Podróżujemy szybciej, wygodniej i przede wszystkim częściej, dlatego odpowiednie zarządzanie i wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych jest niezbędne, by wszystko odbywało się w sposób jak najbezpieczniejszy, wydajny, korzystny ekonomicznie i najmniej szkodliwy. Specjaliści inżynierii transportu odgrywają tu kluczową rolę, łącząc technikę, ekologię i umiejętności kreatywnego myślenia.
Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem zachowania integralności i złagodzenia szkód wywołanych dynamiką rozwoju transportu. Profesjonalni, kompetentni inżynierowie są i nadal będą potrzebni, by w swoich dalekosiężnych działaniach udoskonalać, rozwijać i tworzyć infrastrukturę transportu nowej, proekologicznej generacji.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Ricardo Resende

Autorka w serwisie RocketSpace.pl.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze