Jak przejść przez pierwszy etap procesu rekrutacyjnego, jakim jest screening z rekruterem IT?

Jak przejść przez pierwszy etap procesu rekrutacyjnego, jakim jest screening z rekruterem IT?

Oleg Bondar

Dziś postanowiliśmy przeprowadzić krótką rozmowę z Olegiem Bondarem, Head of Recruitment w SOFTSWISS, na temat wskazówek, jak przejść przez pierwszy etap procesu rekrutacyjnego, jakim jest screening z rekruterem IT.

Oto porady, które mogą pomóc w poszukiwaniu idealnej pracy:

1. Zacznij od sprawdzenia strony internetowej firmy. Zanurz się jak najgłębiej w sferę i produkty, nad którymi pracuje firma. Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, idź dalej. 90% stron internetowych będzie miało zakładkę „kariera”, gdzie możesz zbadać projekt i wymagania dostępnych stanowisk.

2. Jeśli widzisz wakat, który Cię interesuje, to nawet jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, nie wahaj się złożyć aplikacji. Jest więcej niż jeden sposób, aby udowodnić, że jesteś godny interesującego Cię stanowiska. W ciągu 2-3 dni powinien się z Tobą skontaktować zespół rekrutacyjny.

3. Czasami kandydaci zostają odrzuceni przez firmy z powodu braku przejrzystości w CV. Aby tego uniknąć, zawsze traktuj swoje CV poważnie. Wykształcenie, miejsca pracy, funkcje i wszelkie informacje potęgują wartość, jaką możesz wnieść do nowej pracy i zawsze są pomocne.

4. Nie bądź leniwy w pisaniu listów motywacyjnych. To często przyciąga uwagę rekruterów i menedżerów zatrudniających. CV z listem motywacyjnym zawsze wyróżnia się z tłumu i podkreśla Twoją motywację.

5. Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, musisz pamiętać, że pierwsze wrażenie o człowieku powstaje w ciągu pierwszych 10 sekund. Dlatego bardzo ważne jest Twoje powitanie, uśmiech, wygląd, pierwsze zdania i oczywiście punktualność.

6. Jeśli chodzi o odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, to staraj się być zrozumiały i zwięzły, skupiając się na najważniejszych celach, zadaniach i przypadkach z Twojego doświadczenia. To pomoże firmom zrozumieć Twój poziom wiedzy i sposób myślenia. I oczywiście nie zapominaj o treści pytania, które jest Ci zadawane.

7. Nie wahaj się zadawać pytań dotyczących firmy i stanowiska! Rozmowa kwalifikacyjna to dialog, a nie egzamin. Im przyjemniejsza okaże się ta rozmowa, tym większe masz szanse na zdobycie upragnionej oferty. Powodzenia!

SOFTSWISS to międzynarodowa firma technologiczna zatrudniająca ponad 1400 pracowników w zespole. Do końca 2022 roku firma planuje powiększyć swoją globalną kadrę do 1600 pracowników. SOFTSWISS w Polsce (w biurze lub zdalnie) ma obecnie ponad 100 nowych wakatów dla programistów i innych stanowisk.

*art. sponsorowany

*ENG

Today we decided to have a small talk with Oleg Bondar, Head of Recruitment at SOFTSWISS, about tips on how to pass the first step of a screening-interview – screening interview with a recruiter at an IT company.

Here is the advice that can help you in search of the perfect job:

1. Start by researching the company website. Dive as deep as you can into the sphere and the products the company is working on. If you like what you see, go further. 90% of websites will have a careers tab where you can research the project and the requirements of the available positions.

2. If you see a vacancy that you are interested in and, even if you do not meet all the requirements, do not feel hesitant to apply. There is more than one way to prove you are worthy of the position you’re interested in. You should be contacted by the recruitment team within 2-3 days.

3. Sometimes candidates get rejected from the company because of a lack of clarity in their CV. To avoid this, always take your CV seriously. Education, jobs, functions and any information supports the value you can bring to the new job is always helpful.

4. Don’t be lazy to write cover letters. It often catches the attention of recruiters and hiring managers. CV’s with a cover letter always stand out from the crowd and highlight your motivation.

5. If you have been invited for a job interview. As we know the first impression of a person is formed in the first 10 seconds. Therefore, your greeting, your smile, your appearance, your first phrases, are very important. And ,of course, punctuality.

6. Answers during the interview. Try to be clear and succinct, focusing on the most important goals, tasks, and cases from your experience. It will help companies to understand your level of expertise and way of thinking. And of course, don’t lose sight of the question you are being asked.

7. Don’t hesitate to ask questions about the company and position! An interview is a dialogue, not an exam. The more pleasant this conversation turns out to be, the better your chances of getting the coveted offer. Good luck!

SOFTSWISS is an international tech company with 1,400+ employees in the team. The company plans to expand its global workforce to 1,600 employees by the end of 2022. SOFTSWISS in Poland (in office or remote) currently has more than 100 new vacancies for developers and other positions.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Michael DeMoya

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze