Na czym polega praca Scrum Mastera?

Na czym polega praca Scrum Mastera?

Kim w teamie jest Scrum Master? Jakie ma zadania i jaka ciąży na nim odpowiedzialność? Wyjaśnimy, jakie cechy powinien posiadać dobry Scrum Master, na czym polega jego praca oraz czego powinien się wystrzegać, aby zachować jak najlepszy workflow.

Scrum w metodyce Agile posiada w swojej strukturze trzy role. Po pierwsze jest to Deweloper, czyli członek teamu, który wykonuje produkt, a więc odpowiada za to, w jakiej jakości wykonywane jest zadanie. Product Owner tworzy wymagania, decyduje o tym, które zadania są wykonywane i trzyma pieczę nad całością planu długookresowego. Scrum Master odpowiedzialny jest za organizowanie spotkań i prowadzenie zespołu w duchu Scruma. Ten opis w dużym skrócie wyjaśnia wyzwania, przed jakimi stoi każdy przywódca służebny w Agile, dlatego poniżej dokładnie wyjaśnimy, czym w rzeczywistości zajmują się Scrum Masterzy.

Scrum Master – rola w zespole

Rola Scrum Mastera w teamie pracującym w sprintach jest nie do przecenienia. Spaja on ze sobą Deweloperów i Product Ownerów, aby praca przebiegała szybko, sprawnie, a team osiągał wszystkie cele w wyznaczonym czasie. Dobry Scrum Master wchodzi w rolę pomocnika dla całego zespołu. Często określa się go facylitatorem, co z łaciny oznacza dosłownie łatwość. W przypadku Scrum Mastera chodzi zarówno o łatwość w kontaktach międzyludzkich w zespole, jak i ułatwianie pracy innym. Codzienne spotkania, które na krótki czas zatrzymują sprint, powinny być przeprowadzone przez tak zwanego Przywódcę Służebnego w sposób zwarty, konkretny i jak najbardziej wydajny. Celem tych spotkań jest sprawdzenie, czy sprinty odbywają się w sposób zgodny z teorią Scruma i czy każdy z członków teamu rozumie, czym jest Agile. Nie wystarczy bowiem, aby zespół wiedział, jakie są elementy tego typu pracy – każdy z agile’owców musi jeszcze rozumieć, dlaczego oraz jak w praktyce stosować takie składowe codziennej pracy, jak wydarzenia, artefakty i role. Zadaniem Scrum Mastera jest właśnie zapewnienie, że team wie co, jak oraz dlaczego robi w taki, a nie inny sposób.

Cechy skutecznego Scrum Mastera

Lata praktyki w korporacjach pracujących w modelu Agile pokazała, jakie dokładnie cechy i zachowania powinien prezentować skuteczny Scrum Master. Poniżej przedstawiliśmy 4 najważniejsze cechy, jakie koniecznie powinien posiadać członek zespołu, obejmujący rolę Scrum Mastera:

Dostępność dla członków teamu

Scrum Master powinien być zawsze dostępny i otwarty na problemy, na jakie mogą natrafić członkowie teamu. Mechanika pracy w krótkich sprintach, nastawionych na dostarczanie konkretnych części produktu, może dla wielu pracowników być początkowo trudna do wdrożenia w codziennej pracy, dlatego potrzebny jest im przewodnik. Wskaże on praktyki oraz reguły Agile, wyjaśniając czym są artefakty, wydarzenia oraz oczywiście role w teamie.

Holistyczne podejście do pracy

Podejście globalne do projektu i ludzi go realizujących to klucz do bycia dobrym Scrum Masterem. Servant Leadership musi posiadać pełną wiedzę na temat tego, jak prowadzone są poszczególne sprinty, jakie mają one cele oraz jakie wyniki mają być osiągnięte. Powinien posiadać kompleksową wiedzę o wszelkich problemach, jakie pojawiają się w teamie oraz znajdować ich rozwiązania, oczywiście wspólnie ze wszystkimi członkami zespołu podczas codziennych spotkań. Scrum Master czuwa nad tym, aby framework całego procesu był zwarty i jasny dla każdego, który bierze udział w finalizacji projektu. Powinien dokonywać empirycznej kontroli procesu i zachęcać każdego z teamu do stosowania identycznego podejścia.

Współdzielenie władzy decyzyjnej

Skuteczny Scrum Master powinien stworzyć atmosferę, w której każdy z członków teamu będzie czuł się na równi z pozostałymi. Wszyscy w zespole powinni wiedzieć, że na każdym kroku mają równą moc decyzyjną i ich zdanie jest ważne. Poczucie, że współdzielą władzę decyzyjną, jest jednym z podstawowych założeń Agile i bez niego team nie będzie dobrze współdziałał w kolejnych sprintach. Scrum Master ma za zadanie być przewodnikiem – doradcą, który dopilnuje, aby każdy w trakcie planowania sprintu lub opracowywania Backlogu mógł i chciał wyrazić swoje zdanie i zaproponować ewentualne korekty planu.

Budowanie poczucia wspólnoty w teamie

Dobry Scrum Master powinien pełnić rolę nie tylko spoiwa teamu, ale również zachęcać swoją postawą do zacieśniania więzi w zespole. Ma to na celu wzbudzenie poczucia jedności, jaką stanowić powinien team, bez względu na wykonywane w nim role. W modelu Agile za finalny produkt odpowiada każdy, kto brał udział w procesie twórczym i każdy powinien czuć się odpowiedzialny za każde osiągnięcie zespołu. Scrum Master ma za również za zadanie uzmysłowienie członkom teamu, że mogą oni zwrócić się do każdego z kim współpracują i współtworzą wspólny projekt.

Scrum Master – czego unikać, a na co kłaść większy nacisk

Dobry Scrum Master nie powinien działać na osnowie prezesa i wzbudzać w pozostałych członkach zespołu odczucia, że posiada on nam nimi władzę. Przeczy to idei pracy w środowisku Agile i automatycznie niweluje poczucie wspólnoty i dostępności dla całego teamu. Scrum Master nie powinien również wyróżniać ani faworyzować poszczególnych członków zespołu i stwarzać w nich poczucia odgrywania ról, które nie pasują do podejścia Agile, a bardziej przypominają pracę w klasycznym modelu, na przykład prywatnego przedsiębiorstwa lub urzędu. W Scrumie jego Master powinien kłaść duży nacisk na zrównoważenie ról, jakie odgrywają poszczególni członkowie zespołu i wzbudzanie w ludziach poczucia zrównoważonej wartości pracy każdego z nich. Scrum Master nie powinien również lekceważyć żadnego z problemów, jakie są mu zgłaszane lub jakie sam zauważy. Osłabienie jednego z ogniw teamu może bowiem doprowadzić do niepowodzenia sprintu, co z kolei może skutkować obniżeniem nastrojów w zespole i słabszym zaangażowaniem jego członków.

Scrum Master to rola przede wszystkim dla ludzi otwartych na innych, potrafiących traktować każdego na równi i nieposiadających zapędów władczych. Dobry Scrum Master poprowadzi team przez cały proces Scruma, będąc jednocześnie wsparciem, stróżem, jak i doradcą. Tylko dzięki holistycznemu podejściu do projektu i równemu zaangażowaniu w każdy etap tworzenia finalnego produktu team odniesie sukces i z jeszcze większą łatwością podejdzie do kolejnego zadania wykonywanego w duchu agilowych sprintów.
________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Brooke Cagle

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze