PMI dla przemysłu alarmuje o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym

PMI dla przemysłu alarmuje o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym

Agencja ratingowa S&P przeprowadziła sierpniową ankietę wśród menedżerów logistyki w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uzyskane wyniki PMI dla przemysłu świadczą o znaczącym pogorszeniu koniunktury i sygnalizują ryzyko wystąpienia recesji.

Czym jest PMI dla przemysłu?

Wskaźnik PMI (Purchasing Managing Index) odzwierciedla nastawienie menedżerów logistyki, zarządzających zakupami zaopatrzenia, które stanowi wiarygodny prognostyk dla przyszłej produkcji. Otrzymywana miara wskazuje oceny ankietowanych odnośnie poprawy, pogorszenia lub stabilności ich sytuacji. Możliwe wartości wahają się od 0.0 do 100.0, gdzie poniżej 50.0 oznaczają nastroje negatywne. W Polsce agencja ratingowa S&P prowadzi  nieprzerwanie od 1998 roku comiesięczne badania na panelu 250 kierowników zaopatrzenia. Obecne pomiary zebrano w okresie od 12-tego do 24-tego sierpnia b.r. i opublikowano 1 września.

Dzięki szybkości i prostocie wykonania, badania ankietowe pozwalają uzyskać ogólny ogląd sytuacji gospodarczej jeszcze przed zebraniem szczegółowych danych statystycznych. Według Amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, wyniki indeksu PMI są silnie skorelowane z publikowanymi później wynikami PKB. Warto jednak pamiętać, że zmiany w wysokości PMI dla przemysłu przekładają się na różną amplitudę dynamiki produkcji w zależności od kraju i okresu.

Zobacz także: Spadek realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

Wyniki sierpniowych odczytów

Jak podaje agencja S&P sierpniowy odczyt indeksu PMI dla przemysłu wyniósł 41.8, znacznie poniżej poziomu neutralnego, jednocześnie wykazując 0.9 punktu spadku względem 41,8 odnotowanego w lipcu. Wyniki te są szczególnie alarmujące, ponieważ równie pesymistyczne nastroje wystąpiły ostatnio w maju 2020, podczas głębokiego lockdownu. Jako przyczyny negatywnych odczuć, menedżerowie podają wzrost kosztów materiałów oraz spadek napływających zamówień, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kierownictwa martwią się także możliwością wystąpienia długoterminowej recesji gospodarczej. Z tych powodów większość przedsiębiorstw zdecydowało się na wykorzystywanie obecnych zapasów do produkcji. Zauważono również tendencję do stopniowej redukcji zatrudnienia poprzez niezastępowanie odchodzących pracowników nowymi, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnienia. 

Wyniki indeksu prognozują osłabienie koniunktury oraz pogorszenie sytuacji na rynku pracy w sektorze przemysłowym, który zatrudnia obecnie 30,5% polskich pracowników, co z kolei może spowodować spadek PKB. Niemniej, warto pamiętać, że samo PMI nie pozwala na dokładne określenie rozmiaru potencjalnej recesji i należy obserwować dalszy rozwój sytuacji. W obecnych czasach, koniunktura gospodarcza zmienia się niesamowicie płynnie i dynamicznie w zależności od bieżących wydarzeń i nie należy się sugerować pojedynczymi wskaźnikami, co do występujących tendencji makroekonomicznych w skali długoterminowej.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia: Unsplash@Mech Mind

Redaktorka

Z wykształcenia filolog języka francuskiego, jednak od najmłodszych lat emocjonalnie związana z dziennikarstwem i działalnością literacką. Interesuje się szerokim wachlarzem tematycznym, zaczynając od kwestii językowych, kulturowych i społecznych, poprzez finanse i ekonomię, aż po naukę i prawo. Można powiedzieć, że w życiu podąża za iście renesansową definicją bycia "humanistą".

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze