Jaki powinien być dobry projektant? Sprawdź, jak wygląda praca w firmie Transprojekt Gdański

Jaki powinien być dobry projektant? Sprawdź, jak wygląda praca w firmie Transprojekt Gdański fot. Freedomz / Shutterstock.com

Jakie cechy powinien mieć dobry projektant i jakimi umiejętnościami musi się wykazać? O tych kwestiach o raz o tym, jak pracuje się w firmie Transprojekt Gdański opowiada Martyna Jakimowicz, kierowniczka projektu w Zespole Torowym.

„Dobry projektant powinien być wszechstronny. Przede wszystkim, aby rzetelnie wykonać swoją pracę, bezbłędnie przygotowywać projekty, musi posiadać wiedzę techniczną z zakresu branży budowlanej, w specjalizacji, którą się zajmuje” – mówi Martyna Jakimowicz, kierowniczka projektu w Zespole Torowym, która od 12 lat pracuje w Transprojekcie Gdańskim. Jakie umiejętności trzeba posiadać do takiej pracy i jaką organizacją jest Transprojekt Gdański?

Jak wygląda praca w Transprojekcie Gdańskim?

Grupa pracowników firmy Transprojekt Gdański
fot. archiwum własne / Transprojekt Gdański

Co warto wiedzieć o Transprojekcie Gdańskim? Co wyróżnia waszą firmę na rynku?

Transprojekt Gdański to stabilna i prężnie działająca na rynku budowlanym firma, która od ponad 70 lat świadczy pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w takich branżach jak: drogowa, mostowa, architektoniczna, energetyczna, teletechniczna, wodnokanalizacyjna, gazowa, geotechniczna oraz kolejowa, czyli branża, w której ja się specjalizuję. Realizujemy projekty na terenie całej Polski. Nie boimy się nowych wyzwań, dlatego w ostatnich latach poszerzyliśmy ofertę o dział Odnawialne Źródła Energii.

TGD dba o swoich pracowników, zapewniając dostęp do prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz organizuje imprezy integracyjne. Nie są to tylko spotkania w knajpie na piwo, ale często aktywnie spędzamy czas. Rywalizowaliśmy na trasach rowerowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, zwiedzaliśmy rowerami okolice Karlskrony, przełamywaliśmy strach w parku linowym, niektórym zdarzyło się skąpać w zimnej rzece podczas spływu kajakowego. Ale nie samą zabawą żyje człowiek. Pracodawca umożliwia pracownikom udział w szkoleniach oraz wyjazdach na konferencje. Firma stawia na rozwój swoich pracowników, np. poprzez finansowanie studiów podyplomowych.

Praca projektowa z Transprojekcie Gdańskim

Nad jakimi projektami obecnie pracujecie?

Głównym Zamawiającym w branży kolejowej są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., większość zrealizowanych projektów jest przygotowywane właśnie dla tego Inwestora. Obecnie, w moim zespole, poza tematami realizowanymi dla PKP PLK S.A., przygotowujemy projekt dla Centralnego Portu Komunikacyjnego pn. Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) dla projektu pn. „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”. Projekt podzielony jest na pięć etapów, obecnie realizujemy etap IIa, który polega na opracowaniu 5 wariantów, z których w wyniku analizy wielokryterialnej zostanie wyłoniony jeden wariant inwestorski. Na etapie V opracujemy dla wybranego wariantu Koncepcję Programowo – Przestrzenną. W ramach etapu IV pozyskana zostanie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ścieżka rozwoju w firmie Transprojekt Gdański

Jak wyglądała twoja ścieżka rozwoju w TGD?

Przez prawie 60 lat Transprojekt Gdański realizował głównie projekty drogowo – mostowe. W związku z tym, moja przyjaciółka pod koniec studiów złożyła do TGD CV na stanowisko asystenta projektanta drogowego. Okazało się, że nie ma takiego wakatu, ale właśnie tworzony jest zespół torowy i poszukiwana jest kadra. Niezwłocznie dała mi znać o tym, a ja złożyłam CV i szybko zostałam zaproszona do firmy na rozmowę. Tak rozpoczęła się moja praca w TGD. Znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale na pewno ważne było również moje wykształcenie i znajomość tematyki kolejowej. W roku, kiedy rozpoczęłam prace w TGD, wygraliśmy przetarg na zaprojektowanie Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej. Był to jeden z pierwszych realizowanych przeze mnie projektów. Najpierw jako asystent projektanta, przygotowywałam Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy. Następnie przez rok odbywałam praktyki wykonawcze na budowie PKM, co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie i uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania. Już jako projektant realizowałam kolejne projekty dla PKM, czyli przystanki Stadion i Karwiny. W między czasie opracowałam wiele projektów dla PKP PLK, część w roli projektanta, a od 6 lat jako kierownik projektów. Ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Budowlanymi i uczestniczyłam w różnych szkoleniach. Staram się ciągle podnosić swoje kompetencje, co jest możliwe dzięki wsparciu TGD.

Kim jest dobry projektant?

Jakie cechy według ciebie powinien posiadać dobry projektant? Na co powinna przygotować się osoba, która chce zostać projektantem?

Dobry projektant powinien być wszechstronny. Przede wszystkim, aby rzetelnie wykonać swoją pracę, bezbłędnie przygotowywać projekty, musi posiadać wiedzę techniczną z zakresu branży budowlanej, w specjalizacji, którą się zajmuje. Konieczna jest również znajomość przepisów prawa, które nieustannie się zmieniają. Projektant musi być na bieżąco z aktualnymi normami, rozporządzeniami i ustawami.

W budownictwie bardzo istotna jest umiejętność pracy pod presją czasu. Zdarzają się sytuacje, że na budowie pojawia się nieprzewidziana przeszkoda, która uniemożliwia realizację prac zgodnie z projektem. Mobilizacja ludzi i maszyn potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych za dobę i konieczne jest natychmiastowe podejmowanie decyzji przez projektanta.

Projektowanie, jak każda inna profesja, wymaga zorganizowania, rzetelności i cierpliwości. Niezbędna jest umiejętność zarządzania czasem i ryzykiem. Dodatkowo przydatna jest wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętność rysowania plastycznego i technicznego. Na studiach mieliśmy przedmioty takie jakie geometria wykreślna i rysunek techniczny. Rysowaliśmy wszystko na kartce ołówkiem, czasem na papierze milimetrowym. Obecnie wszystko przygotowujemy w specjalnych programach komputerowych. Na szczęście. Zachęcam studentów oraz osoby poszukujące pracy w branży budowlanej, by zaznajomiły
się z oprogramowaniem wykorzystywanym do projektowania. Dostępne są bezpłatne wersje studenckie lub wersje demo, które można zainstalować na prywatnych komputerach. W Internecie, np. na kanałach YouTube, można znaleźć instruktaże i poradniki, jak taki program obsługiwać. Znajomość nawet podstawowych funkcji oprogramowania, będzie pozytywnie odebrana na rozmowie kwalifikacyjnej.

Umiejętności, które powinien mieć projektant

Czy umiejętności miękkie przydają się w pracy projektanta?

Tak, umiejętności miękkie przydają się w pracy w branży budowlanej, ponieważ nasza praca to nie tylko stawianie kresek w oprogramowaniu, ale również stały kontakt z człowiekiem. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z Inwestorem lub, w przypadku realizacji projektów w formule projektuj – buduj, z Generalnym Wykonawcą. Konieczne jest szukanie kompromisów ze współpracownikami, urzędnikami i Zamawiającym. Współpracę ułatwia łatwość w nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem, komunikatywność oraz
umiejętność przedstawienia rozwiązań projektowych w sposób zrozumiały dla innych. Czasem konieczne jest wyjaśnienie trudnych zagadnień technicznych, językiem przyswajalnym dla osób niezwiązanych z branżą budowlaną. Projektowanie to długotrwały proces, na który składa się praca wielu branż. Ciągłe spotkania branżowe, rady projektu, rady budowy, wymagają od projektanta dobrego przyjmowania konstruktywnej krytyki. Na niektórych projektach przeprowadzamy konsultacje ze społeczeństwem, podczas których istotna jest wysoka kultura osobista oraz życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi. Niestety, czasem realizowane przez nas projekty spotykają się z negatywnym nastawieniem społeczeństwa.

Nasz zespół torowy obecnie liczy kilkanaście osób. Umiejętności miękkie, takie jak dbałość o dobrą atmosferę, efektywna komunikacja, umiejętność motywowania, dobre radzenie sobie ze stresem, zdecydowanie poprawiają współpracę. Często się śmieję, że w tygodniu ze współpracownikami spędzam więcej czasu niż z rodziną (odliczając sen), dlatego dobra atmosfera jest bardzo ważna.

Inne kompetencje miękkie, przydatne w procesie realizacji projektu budowlanego to zdolność logicznego myślenia oraz szybkiego opanowywania nowych zagadnień, duża kreatywność i innowacyjność.

Jak wygląda proces projektowania?

Jakie są główne etapy procesu projektowania i jakie są kluczowe decyzje podejmowane na każdym etapie?

Proces budowlany składa się z następujących faz: Inicjacja, Planowanie/Projektowanie, Realizacja/Wykonanie, Nadzór i kontrola (monitoring) i Zakończenie.

W naszym biurze zajmujemy się głównie fazą planowania/projektowania, opracowujemy projekty na różnych stadiach. Jest to dokumentacja taka jak: Studium Wykonalności, Koncepcja Programowo-Przestrzenna, Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, przedmiar i kosztorys oraz Specyfikacje Techniczne. Każde z tych opracowań ma inny cel, któremu ma służyć oraz charakteryzuje się zróżnicowanym stopniem szczegółowości. Nowy projekt rozpoczynamy od zaznajomienia się z wymaganiami Zamawiającego, które są szczegółowo opisane w tzw. OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) lub PFU (Program Funkcjonalno – Użytkowy). Opisany jest cel i zakres projektu, przedstawiony jest
harmonogram prac, wymienione są przepisy i wytyczne, które należy przestrzegać. Opisana jest również forma sporządzenia projektu, wymieniona ilość egzemplarzy do przedłożenia Zamawiającemu.

Sam proces projektowania rozpoczyna się od pozyskania danych wejściowych, takich jak mapa do celów informacyjnych, badania geologiczne, numeryczny model terenu. Konieczne jest wystąpienie do gestorów sieci i zarządców drogowych o warunki przebudowy, tym zajmuję się poszczególne branże.

Przy realizowaniu inwestycji kolejowych, projektowanie rozpoczynamy od wyznaczenia układu torowego. Dopiero po opracowaniu przebiegu torów kolejne branże rozpoczną swoją pracę – projektanci branży inżynieryjnej zaprojektuj obiekty mostowe, a branża drogowa drogi równolegle i prostopadłe. Istotne jest też wyznaczenie lokalizacji peronów, aby branża architektoniczna mogła rozlokować obiekty małej architektury oraz ścieżki naprowadzające, branża elektroenergetyczna rozmieściła słupy oświetleniowe, a branża teletechniczna nagłośnienie.

W procesie projektowania bardzo istotna jest koordynacja międzybranżowa. Nie możemy dopuścić do powstania kolizji pomiędzy branżami, dlatego też co jakiś czas wykonywany jest przegląd projektu. Kluczowe jest zgranie rzędnych pomiędzy poszczególnymi branżami np. przy projektowaniu przejścia podziemnego czy posadowienia budynków. Gdy już wszystkie rozwiązania projektowe są przyjęte, dokumentacja zostaje przekazana do weryfikacji przez Zamawiającego. Wnosi on uwagi do przedstawionych elementów, a zespół projektowy wprowadza korekty i przedkłada kolejną rewizję do opiniowania. Tych rewizji może być czasem kilka lub kilkanaście, zależy to od skomplikowania i objętości
projektu.

Po odbiorze dokumentacji przez Inwestora, przystępujemy do opracowywania kolejnego stadium, a w przypadku zakończenia prac nad Projektem Wykonawczym do sprawowania Nadzoru Autorskiego przy realizacji inwestycji.

Praca w firmie Transprojekt Gdański

Czy miałaś lub masz okazję dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi projektantami w firmie? Jakie korzyści płyną z takiej współpracy?

Mam to szczęście, że pracuję w firmie, która docenia doświadczenie wieloletnich pracowników, ale też zatrudnia młodych inżynierów i inżynierki. Co roku przychodzą do TGD na letnie praktyki studenci i studentki budownictwa, kilkoro z nich zostało u nas po praktykach wakacyjnych i pracuje do dzisiaj.

Moim zdaniem, współpraca międzypokoleniowa jest bardzo ważna i umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału zespołu, co przekłada się na zwiększenie wydajność pracy. W zależności od stażu pracy posiadamy różne perspektywy postrzegania zadania lub problemu. Odmienne spojrzenie na zagadnienie może prowadzić do bardziej kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. Poza tym młodsi współpracownicy są przeważnie bardziej otwarci na nowinki w zakresie technologii informacyjnych (oprogramowanie, BIM). Natomiast osoby z dłuższym stażem pracy służą wiedzą i doświadczeniem.

Zmiany w branży budowlanej

Jakie są największe zmiany, jakie zaszły w branży budowlanej w ciągu ostatnich 12 lat, jak wpłynęły one na twój sposób pracy?

W ciągu ostatnich lat branża budowlana bardzo się rozwinęła. Szczególnie w zakresie dostępnej technologii można powiedzieć, że przechodzi cyfrową rewolucję. Coraz częściej modelujemy projekty w 3D, korzystamy z technologii BIM, czyli z systemu modelowania informacji o obiekcie. Kilkanaście lat temu przekazywaliśmy wykonawcy indywidualne rysunki przedstawiające geometrię toru w planie i profilu oraz przekroje poprzeczne co 25 m. Wykonawca na budowie ręcznie wyznaczał zakres prac. Obecnie udostępniamy wykonawcy robót rozwiązania projektowe w formie cyfrowych danych, które wykorzystywane są do sterowania wysokowydajnymi maszynami przeznaczonymi do wykonania nawierzchni torowej i prac ziemnych.

Poza tym obecnie duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i realizację projektów z ograniczeniem negatywnego wpływu na naturę. Przejawem tego jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków służących do obsługi kolei oraz projektowanie przejść dla zwierząt, co nie było standardem jeszcze kilkanaście lat temu. Przykłada się również dużą wagę do tego aby wykorzystywane materiały budowlane nie były szkodliwe dla środowiska.

Martyna Jakimowicz w okularach z ciemnymi oprawkami i z rozpuszczonymi włosami na szarym tle.

Martyna Jakimowicz, Kierowniczka projektu w Zespole Torowym. Swoją karierę zawodową związała z Transprojektem Gdańskim 12 lat temu, kiedy firma tworzyła zespół torowy, którego powstanie zbiegło się z przetargiem na zaprojektowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Martyna aktywnie uczestniczyła w tym projekcie, najpierw jako Asystent Projektanta, a następnie odbywając praktyki wykonawcze na budowie PKM, co umożliwiło jej zdobycie cennego doświadczenia oraz uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Budowlanymi i regularnie uczestniczy w różnych szkoleniach, aby stale podnosić swoje kompetencje.

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze