Ścieżka kariery inżyniera budownictwa

Ścieżka kariery inżyniera budownictwa

Ukończyłeś kierunek budownictwo i zastanawiasz się, którą drogę zawodową wybrać? A może dopiero stoisz przed wyborem kierunku studiów? Prezentujemy możliwości i perspektywy związane z Inżynierią Budownictwa.

Studia inżynierskie

Budownictwo od lat cieszy się dużą popularnością na polskich uczelniach. Przez okres 3,5 – 4,5 letnich studiów I stopnia i 1,5 – 2 lat uzupełniających studiów II stopnia studenci przygotowywani są do zawodu inżyniera budownictwa. Zdobywają niezbędne kwalifikacje do projektowania, tworzenia planów i ich umiejętnej realizacji, nadzorowania i kierowania przebiegiem budowy, ustalania kosztorysów przy różnego rodzaju obiektach budowlanych i konstrukcjach inżynierskich. Uzyskują też wiedzę z zakresu:

 • technologii i organizacji budownictwa
 • prowadzenia firmy budowlanej
 • prawa budowlanego
 • sporządzania dokumentacji projektowej wykonawczej inwestycji
 • renowacji i modernizacji starszych budynków i zabytków
 • produkcji, doboru i zastosowania materiałów budowlanych

Mogą być specjalistami w budownictwie lądowym, wodnym, przemysłowym, a zdobyta rozległa wiedza oraz wąskie specjalizacje dają dobry start w wielu branżach na rynku pracy. Tak przygotowani opuszczają uczelnię. Jak dalej wygląda ich ścieżka kariery?

Zobaczcie także: Ścieżka kariery: Jak wyglądają początki kariery jako księgowa/y?

Niezbędne warunki do zostania inżynierem budownictwa

Oprócz ukończenia studiów na kierunku budowalnym i uzyskania dyplomu ukończenia wyższej uczelni, aby zostać pełnoprawnym inżynierem budownictwa trzeba dodatkowo spełnić następujące wymagania:

 1. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – organizacji, która zrzesza inżynierów i techników z uprawnieniami budowlanymi, niezbędnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
 2. Odbycie praktyki zawodowej pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Czas praktyk dla poszczególnych specjalizacji reguluje Art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Warunkiem ich zaliczenia jest bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie oraz uzupełniony dziennik praktyk.
 3. Przystąpienie do egzaminu przed Okręgową Izbą Budownictwa. Po zdaniu egzaminu, opłaceniu składek i ubezpieczenia w danej Izbie można podjąć pracę na samodzielnym stanowisku.

O to, na co muszą być przygotowani absolwenci Budownictwa zapytaliśmy mgr inż. bud., inż. arch. Marię Kuźnik, Wiceprezes spółki Filar Dom: Absolwenci wyższych uczelni muszą być dobrze zaznajomieni ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i różnymi przepisami dodatkowymi, np.: prawa drogowego, p.- poż., ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa ochrony gruntów rolnych i leśnych, lokalnymi uchwałami dot. obszaru, na którym stawia się budynek. Studenci kończąc uczelnię mają podstawy wiedzy budowlanej. Rynek materiałów i technologii wciąż się zmienia, nie zawsze na lepsze. Potencjalni inżynierowie muszą fizycznie zapoznać się z każdą z prowadzonych robót budowlanych, żeby mogli później tego wymagać od zatrudnionych robotników. Muszą też umieć współpracować z ludźmi wymieniając doświadczenia w zakresie materiałów i robót.

Inżynier budownictwa na rynku pracy – co można robić po budownictwie?

Budownictwo wiąże się z wieloma specjalizacjami, a każda z nich daje inne możliwości rozwoju kariery zawodowej. Można podjąć pracę związaną zarówno z projektowaniem, jak i wykonawstwem budowlanym. Przy wyborze specjalizacji zawsze warto prześledzić zapotrzebowanie rynku. Osoby wykształcone na kierunku Budownictwo mogą znaleźć zatrudnienie m. in. jako:

 • Inżynier budowy – wykonuje projekty budowlane. Do jego zadań należą decyzje o technologiach i materiałach, prowadzenie dokumentacji budowlanej, konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin, np. geologami, hydrologami, by efekty końcowe odpowiadały standardom bezpieczeństwa.
 • Kierownik budowy – kieruje wszystkimi pracami podczas budowy, kontroluje jej postępy, sprawdza zgodność z projektem, odpowiada za dobór ekip budowlanych, sporządza dokumentację. Po ukończeniu prac budowlanych oddaje obiekt do użytku. Musi także zapewnić i egzekwować przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na budowie.
 • Inspektor nadzoru – reprezentuje interesy inwestora i nadzoruje budowę pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz z projektem, wydaje niezbędne zezwolenia. Do jego zadań należy też kontrola ukończonego obiektu budowlanego.
 • Projektant konstrukcji budowlanych – zajmuje się technicznymi aspektami obiektów, współpracuje z architektem tworząc konstrukcję budynku, uzyskuje również niezbędne pozwolenia dotyczące budowy.
 • BIM Designer – tworzy modele 3D obiektów budowlanych

Poza typowo budowlanymi stanowiskami inżynierowie budownictwa mają szeroki wachlarz możliwości w zawodach związanych m. in. z inżynierią drogową, kolejową, mostową, budownictwem sanitarnym, energetycznym, instalacją podziemną, inżynierią wodną, handlem w branży budowlanej, doradztwem, działalnością naukowo – badawczą.

Praca nie dla każdego – plusy i minusy bycia inżynierem budownictwa

Każdy zawód ma swoje plusy i minusy, dlatego, by się w nim odnaleźć i przede wszystkim spełnić, trzeba lubić nauki ścisłe, mieć techniczny umysł, wyobraźnię przestrzenną, determinację i motywację do samorozwoju. Niezwykle ważna jest umiejętność łączenia teorii z praktyką. Maria Kuźnik dodaje:
Zawód inżyniera wiąże się z dużą odpowiedzialnością zawodową, umiejętnością negocjacji, uporem, cierpliwością, zdolnością pogłębiania wiedzy, dbałością w spełnianiu obowiązków, umiejętnością koordynacji poszczególnych branży, fachową oceną zjawisk technicznych i samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych, konstrukcyjnych, techniczno – organizacyjnych, itp. Do przyjemnych obowiązków można zaliczyć prace projektowe, koncepcyjne, wykonawcze, o ile trafi się słuchający kompetentnych inżynierów inwestor.

Praca inżyniera w biurze projektowym, czy na budowie, to często nienormowane godziny pracy. Duża odpowiedzialność wymaga dużej odporności na stres. Na budowie nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i często pojawiają się trudności związane np. z brakiem lub nieregularną dostawą materiałów, nie zawsze jasnymi przepisami prawa budowlanego, wszelkimi działaniami wstrzymującymi budowę.

Cały szereg kwalifikacji, obowiązków i odpowiedzialności wiąże się z dużymi oczekiwaniami zarobkowymi. Jak wszędzie cenione są fachowe umiejętności, dlatego ważne są praktyki i staże – zbieranie doświadczenia, by spełnić ten jeden z najczęstszych wymagań występujących w ofertach pracy. Zarobki wzrastają adekwatnie do stażu pracy i zdobytych umiejętności.
Jak twierdzi Maria Kuźnik: Ogrom wiedzy, które inżynier musi posiąść, nie jest adekwatny do wynagrodzenia inżyniera, gdyż płacący inwestor niejednokrotnie nie jest świadomy, jak długo trzeba pracować nad rozszyfrowaniem przepisów, konsultacjami z urzędnikami. Podjęciem pracy najważniejsze jest dobre skonstruowanie umowy z inwestorem.” Jednak pomimo wielu wyzwań i przeszkód dodaje: Zawód jest niezwykle satysfakcjonujący. Ktoś, kto lubi tworzyć, budować, cieszy się z tego, że mógł przyczynić się do wybudowania dzieła postawionego i podziwianego przez lata.

Perspektywy dla inżynierów budownictwa

Sektor budownictwa obecnie został spowolniony przez wysoką inflację, pandemię, brak rąk do pracy, znaczne podwyżki cen materiałów, transportu, ale jedno jest pewne – budownictwo łączy się z wieloma specjalizacjami, co sprawia, że absolwenci kierunku budowlanego nadal będą potrzebni na rynku pracy zarówno polskim, jak i zagranicznym. A wraz ze wzrostem inwestycji i rozwojem nowych technologii w inżynierii, zapotrzebowanie to będzie wzrastało.

Z kolei w najnowszej kampanii RocketJobs.pl, Radek Kotarski twierdzi, że Inżynieria nie jest zawodem przyszłości. Sprawdźcie, dlaczego.

Treść Ustawy:
https://lexlege.pl/prawo-budowlane/art-14/

Autor materiału: Katarzyna Marasek

Autorka w serwisie RocketSpace.pl.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze