Czym się zajmuje kosztorysant i jak wygląda jego ścieżka kariery?

Czym się zajmuje kosztorysant i jak wygląda jego ścieżka kariery?

Sporządzanie rzeczowej dokumentacji finansowej jest niezbędnym i niezwykle ważnym elementem inwestycji lub przedsięwzięcia zarówno dla zlecającego, jak i wykonawcy. Od pracy kosztorysanta może zależeć powodzenie całego projektu, dlatego warto znaleźć dla niego miejsce w szeregach swojej firmy. W poniższym artykule przedstawiamy fakty związane ze ścieżką kariery kosztorysanta.

Czym się zajmuje kosztorysant?

Kosztorysant zajmuje się tworzeniem kosztorysów. Proces ten obejmuje zestawienie zaplanowanych lub wykonanych czynności oraz określenie wartości nakładów finansowych wykorzystanych na wszystkich etapach budowy, przedsięwzięcia, bądź produkcji. W swojej pracy korzysta z odpowiednich programów kosztorysowych (Norma, AutoCad) lub arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel, które przejmują złożone obliczenia matematyczne oraz sporządzanie sprawozdań.

Pierwszym i kluczowym etapem kosztorysowania jest dokładna analiza oferty i dokumentacji projektu. Kosztorysant musi ocenić jego opłacalność i rentowność. Czynności te, w połączeniu z przeprowadzeniem wizji lokalnej planowanej inwestycji stanowią podstawę do podjęcia decyzji dotyczących wykonalności projektu.

Kosztorys powstaje w oparciu o analizę wszystkich kosztów inwestycji. W branży budowlanej to wydatki m.in na:

  • materiały, sprzęt i technologię
  • koszty i czas pracy
  • pozwolenia budowlane, czynności prawne i podatkowe
  • transport
  • ochronę
  • ubezpieczenie
  • koszty dodatkowe

Zobaczcie także: Praca w finansach a znajomość języków obcych – jakie daje korzyści?

Wśród podstawowych zadań kosztorysanta jest uzyskiwanie wycen od dostawców i podwykonawców. Ich weryfikacja i zestawienie z firmowym cennikiem oraz własnym doświadczeniem pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
Kosztorysant w swojej pracy musi brać pod uwagę realne uwarunkowania rynkowe, przewidywać dostępność materiałów i usług oraz uwzględniać ryzyko związane z nagłymi, nieplanowanymi zdarzeniami, jak opóźnienia w dostawach, czy czynniki pogodowe. Ponadto kosztorysant często bierze udział w tworzeniu harmonogramów, rozliczaniu wykonanych robót oraz ustalaniu wynagrodzeń.
Końcowym etapem jest wydruk sporządzonego kosztorysu według ustalonych schematów i przedstawienie go przełożonym, którzy na jego podstawie podejmują kolejne kroki dotyczące inwestycji. Podczas trwania projektu kosztorysant nadzoruje i w razie potrzeby aktualizuje dokumentację dla przełożonych.

Jak zostać kosztorysantem?

Niezbędne jest wykształcenie techniczne lub wyższe techniczne. Najczęściej preferowane są kierunki o profilu budowlanym lub architektonicznym, ponieważ tam zdobywa się podstawową wiedzę o sporządzaniu kosztorysów i metodach kalkulacji. Kosztorysantem można także zostać po ukończeniu studiów z zakresu ekonomii i finansów. Wymagania w dużej mierze zależą od specyfiki firmy i dziedziny, którą się zajmuje. Warto zatem interesować się i dobrze poznać branżę, w której zamierza się podjąć pracę na stanowisku kosztorysanta.
Szerszą wiedzę zdobywa się na kursach kosztorysowania oraz obsługi konkretnych programów. W naszym kraju regularne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje organizuje m. in. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.
Należy pamiętać, że program komputerowy to narzędzie, które nie wykona za kosztorysanta pracy. Projekty są często niepowtarzalne, zatem aby zostać fachowcem w dziedzinie kosztorysowania warto zdobywać doświadczenie, np. na praktykach czy stażach. Firmy niejednokrotnie mają swój własny sposób kalkulacji, dlatego pracownicy przechodzą szkolenia w ich obrębie. Trzeba mieć też świadomość, że w tym zawodzie należy być na bieżąco m. in. ze zmianami w prawie budowlanym, aktualnymi cenami obowiązującymi na rynku, wdrażaniem coraz nowszych oprogramowań, optymalizacją standardów kosztorysowania.

Zawód kosztorysanta dla każdego? Oczekiwania pracodawców

Teoretycznie kurs kosztorysowania może ukończyć każdy, jednak aby odnaleźć się w tym zawodzie, trzeba wykazać się pewnymi predyspozycjami. Kosztorysant powinien posiadać wiedzę zarówno z zakresu inżynierii budownictwa, np. znać średnie normy zużycia czynników produkcji, jak i ekonomii i finansów. Musi posiadać umiejętność obsługi wyszczególnionego w ofercie pracy oprogramowania do kosztorysowania.
Bardzo cenne są umiejętności interpersonalne i negocjacyjne, które ułatwiają utrzymanie dobrych relacji z klientami.
W ofertach pracy nierzadko pojawia się też wymóg odporności na stres. Tworzenie kosztorysów wiąże się z ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi sytuacjami, jak np. pandemia, czy inflacyjne wzrosty cen materiałów. Osoba na tym stanowisku często też pracuje pod presją czasu.
Efekty pracy kosztorysanta są dokładnie weryfikowane – błędy przekładają się na straty i przestoje, dlatego musi to by osoba rzetelna i odpowiedzialna za powierzone zadania. Kosztorysowanie zdecydowanie ułatwiają zdolności do analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków. Skrupulatność, dbałość o szczegóły, doskonała orientacja rynkowa, szeroka wiedza i umiejętność wykorzystania jej w praktyce pozwolą na stworzenie przynoszących zyski kosztorysów.

Zobaczcie także: Zarządzanie zespołem jako sztuka elastyczności. Indywidualne podejście do pracowników na bazie przywództwa sytuacyjnego

Gdzie kosztorysant może szukać zatrudnienia?

Kosztorysant, zwany też specjalistą do spraw ofertowania może szukać pracy np. przy wycenie inwestycji budowlanych lub podczas ich realizacji. W dużych firmach budowlanych działy kosztorysowe są bardziej rozbudowane i podzielone na zespoły wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach, np.: robót hydrotechnicznych, geotechnicznych, elektrotechnicznych, sanitarnych, itp.
Nie tylko branża budowlana potrzebuje wykwalifikowanych kosztorysantów. Wyceny różnego rodzaju przedsięwzięć wykonuje się również w górnictwie, energetyce, geodezji, produkcji, przemyśle, renowacji zabytków, architekturze krajobrazu.
Zarobki są w dużej mierze zróżnicowane i zależą od wielkości inwestycji, branży, formy zatrudnienia oraz lokalizacji firmy. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma też zdobyte wykształcenie, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie. Według portalu www.wynagrodzenia.pl osoba na stanowisku kosztorysanta zarabia średnio: 5260 pln brutto.

Przyszłość zawodu kosztorysanta

Zapotrzebowanie na kompleksową wycenę stale rośnie, ponieważ inwestorzy zawsze będą poszukiwać najbardziej opłacalnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę wysoką wartość realizowanych kontraktów, zwłaszcza budowlanych, rola osoby tworzącej i nadzorującej kosztorys jest nieoceniona. Dzięki niej proces inwestycyjny przebiega sprawniej, bez zbędnych przestojów, sporów i strat finansowych. Dobrze wykwalifikowani, doświadczeni i stale podnoszący swoje kompetencje kosztorysanci z pewnością nie będą mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Tezos

Autorka w serwisie RocketSpace.pl.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze