Jakich benefitów oczekują pracownicy? Wsparcia psychologicznego

Jakich benefitów oczekują pracownicy? Wsparcia psychologicznego fot. Kelly Sikkema / Unsplash.com

Benefity pracownicze w ostatnich miesiącach uległy zmianie. Jedną z najbardziej narażonych sfer trwającej już drugi rok pandemii COVID-19 jest psychika i samopoczucie każdego z nas. Negatywne skutki koronawirusa w kontekście psychiki nie omijają naszego życia prywatnego, ale również dotyczą sfery aktywności zawodowej. W dobie pandemii temat opieki psychologicznej oraz zachowania komfortu psychicznego przez pracowników stał się szczególnie ważny.

W odpowiedzi na te wyzwania, wiele firm wprowadziło programy wspomagające dobrostan pracowników (mental health). Odbyły się webinary, podczas których rozmawiano o charakterystyce COVID-19, a także prostowano nieprawdziwe informacje, które można znaleźć w internecie, tak by pracownicy poznali fakty i wyniki badań. Część liderów rynku zwiększyła ofertę ubezpieczeń zdrowotnych swoich pracowników, budowała odporność poprzez wzmacnianie kondycji fizycznej (np. stałe godziny wspólnych ćwiczeń online) lub poprzez zdrowe odżywianie (oferowanie zdrowych przekąsek, czy porad dietetyków).

Działania te szybko okazały się jednak niewystarczające, a sytuacja dotycząca samopoczucia pracowników wymogła wprowadzenie dalszych zmian. W raporcie Kapitał Zdrowia 2020, przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie HR, aż 42 proc. firm zadeklarowało chęć wprowadzenia programu odporności psychicznej pracowników, natomiast 43 proc. pracowników uważa, że pracodawca powinien wprowadzić benefit związany ze zdrowiem psychicznym. Liczby te mówią same za siebie. Z kolei, z perspektywy pracownika zachowanie komfortu psychicznego stało się priorytetem, mającym wpływ na poziom motywacji, odporność na stres, koncentrację, lojalność wobec pracodawcy itp. Analitycy rynku wskazują na nasilającą się korelację kondycji psychicznej pracowników i wyników ekonomicznych firm.

Zdrowie psychiczne na równi ze zdrowym ciałem

Problemy ze zdrowiem psychicznym są coraz bardziej powszechne. Często nie potrafimy sobie z nimi radzić, co w efekcie wywołuje frustrację oraz niemoc. Sytuację spotęgowała pandemia związana z COVID-19, a jednym z najbardziej wrażliwych obszarów, którego dotyczą zmiany jest sfera zawodowa. Wsparcie psychologiczne pracowników stało się więc istotną potrzebą chwili. Świadomość w tym obszarze zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników z dnia na dzień wzrasta. Rynek pracy się zmienia, warunki pracy ulegają zmianie, a za tymi zmianami podążać będą również programy benefitów pracowniczych. Pracownicy nie mogą w tej chwili korzystać z benefitów w postaci zajęć fitness, siłowni czy wydarzeń kulturalnych, ale potrzebują poszerzenia pakietu zdrowotnego o ochronę psychologiczną i wsparcie w obszarze psychiki.

Badania potwierdzają potrzebę opieki psychologicznej wśród benefitów pracowniczych

Słowa te potwierdzają tezy coraz głośniej komentowanego raportu ADP Workforce View in Europe 2019, według których Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie. Okazuje się, że ponad 28 proc. naszych rodaków odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a aż co czwarty zatrudniony stresuje się codziennie. Przykładając do tego zależność pomiędzy kondycją psychiczną pracowników a wynikami firmy, skonstatować należy, że opieka psychologiczna pracowników jest aktualnie jedną z priorytetowych potrzeb i zadań stających z jednej strony przed samymi pracodawcami, a z drugiej przed podmiotami świadczącymi usługi wsparcia psychologicznego.

Wiele koncepcji, a wśród nich nowa idea benefitów pracowniczych

Koncepcji wsparcia psychologicznego pracowników jest wiele, a każdy z pracodawców może wybierać spośród już powstałych form czy najlepsze w jego firmie są indywidualne i anonimowe konsultacje przeprowadzane w sposób zdalny (np. w postaci benefitów), a może webinary i warsztaty grupowe lub konsultacje bezpośrednie świadczone przez obecnych w firmach psychologów. Każdą z form warto przeanalizować i dopasować do istniejących indywidualnie u konkretnego pracodawcy warunków, gdyż każda może przynieść korzyść zarówno dla pracownika, pozwalając mu na powrót do równowagi psychicznej, jak i dla pracodawcy zwiększając efektywność i motywację pracowników lub zmniejszając ich absencję i rotację pomiędzy pracodawcami. 

Zmiana warunków wymaga nowych rozwiązań

Bez wątpienia kryzys związany z pandemią koronawirusa spowodował, że gospodarka i społeczeństwo funkcjonują w innej niż dotychczas rzeczywistości. Obecnie inaczej postrzegamy kwestie zdrowotne, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, ale przede wszystkim zrozumieliśmy jak istotne w codziennym funkcjonowaniu – także na gruncie zawodowym – jest zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. To spostrzeżenie stawia bardzo istotne wyzwania również przed pracodawcami.

Marta Nasiukiewicz

Autorką tekstu jest Marta Nasiukiewicz, co-founder i CEO Mocniejsi.pl, programu wsparcia psychologicznego pracowników. Psycholog od 12 lat zajmująca się obszarem HR w dużych polskich i międzynarodowych firmach, wiceprezes Progress Management sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz duńskiego Roskilde Universitet.

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze