Anna Widawska

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. W centrum moich zainteresowań jest szeroko pojętą psychika człowieka z naciskiem na różnice indywidualne, w tym neuroróżnorodność. W pracy skupiam się na indywidualnym podejściu, skrojonym pod potrzeby danej osoby.