Julia Biernacka

Junior Content and Research Specialist, UpBalance

Absolwentka kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej, studentka na kierunku HR Biznes Partner na tej samej uczelni. Zyskała doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów oraz koordynacji eventów well-beingowych, kładąc nacisk na zwiększanie efektywności oraz satysfakcji pracowników.