Justyna Nowak

Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Psycholożka, uczestniczka czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Poszerza swoje umiejętności poprzez szkolenia m.in w Ośrodku Natanaelum, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej czy Ośrodku Sukces. Kiedyś koncentrowała się na wspieraniu rodziny i ich dzieci w trudnościach wychowawczych i rozwojowych. Obecnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Najbardziej ceni autentyczną relację z pacjentem, opartą na zaufaniu i wspólnym dążeniu do głębszego rozumienia siebie.