Natalia Konarkowska

Head of People w MX Labs

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologii klinicznej, na co dzień także czynny psycholog i licencjonowany doradca zawodowy po studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 10 lat zajmuje się wspieraniem i budowaniem zespołów w branży IT oraz szeroko pojętym HRem. W swojej pracy skupia się nad tworzeniem silnych połączeń między zespołami, a biznesem. W miejscu pracy krzewi kulturę współpracy, zaufania, odpowiedzialność i samorozwoju.