Efektywność pracy zdalnej. Jak ułożyć swój czas pracy i obowiązki, kiedy pracujesz z domu?

Efektywność pracy zdalnej. Jak ułożyć swój czas pracy i obowiązki, kiedy pracujesz z domu? fot. Rabizo Anatolii / Shutterstock.com

W dzisiejszym środowisku zawodowym praca zdalna stanowi kluczowy element transformacji sposobu, w jaki postrzegamy i realizujemy nasze obowiązki. W miarę postępu technologii i globalizacji, coraz więcej firm dostrzega zalety takiego modelu pracy, a pracownicy coraz chętniej korzystają z możliwości wykonywania czynności zawodowych spoza tradycyjnych biur. Jednak, aby osiągnąć maksymalną efektywność pracy zdalnej, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie czasem, zadaniami, ale też zadbanie o swoją kondycję psychiczną. Jak to zrobić?

Elastyczny harmonogram, brak konieczności codziennego dojazdu, a także możliwość współpracy zespołowej na odległość stają się standardem w wielu branżach. Pandemia, choć nieoczekiwana, jeszcze bardziej przyspieszyła proces adaptacji do pracy zdalnej, sprawiając, że przedsiębiorstwa zaczęły zdobywać doświadczenie w zarządzaniu zespołami rozproszonymi.

Pomimo tych korzyści, wielu pracodawców i pracowników zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie sposób jednoznacznie określić efektywności pracy zdalnej. W miarę coraz większego zacierania się granic między życiem zawodowym a prywatnym, nasuwa się pytanie, czy praca zdalna naprawdę sprzyja produktywności? Czy też może niesie ze sobą pułapki, które zagrażają osiągnięciu celów biznesowych?

Podczas gdy pracownicy cenią sobie swobodę wynikającą z pracy zdalnej, przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem motywacji, efektywną komunikacją oraz zarządzaniem czasem w środowisku online. Czy technologiczne narzędzia są wystarczające, aby zastąpić osobiste spotkania i inspirację wynikającą z bezpośredniej interakcji? Czy praca zdalna to rzeczywiście przyszłość biznesu, czy może jedynie przelotny trend, który wymaga dostosowania strategii i podejścia, aby osiągnąć optymalne rezultaty?

Efektywność pracy zdalnej: jak sobie pomóc?

Te porady nie tylko optymalnie wykorzystać czas na obowiązki, zwiększą efektywność pracy zdalnej, ale też pozwolą zachować równowagę i energię do życia po zamknięciu laptopa czy wyłączeniu ekranu monitora. 

Organizacja czasu: planowanie codziennych zadań

Tworzenie listy priorytetów

Podstawą efektywnego zarządzania czasem jest tworzenie listy priorytetów. Codziennie, przed rozpoczęciem pracy, wypisz wszystkie aktywności do podjęcia danego dnia. Następnie przypisz zadaniom stopień ważności. Dzięki temu będziesz mógł świadomie zaplanować swoją pracę, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach.

Jeśli chodzi o podejmowanie mniej istotnych aktywności, możesz obrać dwie strategie.
Pierwszą z nich jest zepchnięcie ich na tę część dnia, kiedy już uporasz się z najważniejszymi obowiązkami. Wykonujesz tyle, na ile wystarczy ci czasu.

Drugą strategię stosują bardziej świadomie funkcjonowania swojego organizmu osoby. Chodzi o to, aby w momentach, kiedy twój mózg pracuje na najwyższych obrotach, podejmować się zadań najbardziej wymagających i angażujących. Dla przykładu, jeśli rano zazwyczaj jesteś ospały, długo się rozgrzewasz, zacznij dzień od zadań prostych, do których potrzebny jest niewielki wysiłek intelektualny, a dopiero później podejmij się tych mocniej eksploatujących. Koniec dnia również możesz przeznaczyć wtedy na dokończenie zadań o najniższej hierarchii ważności lub po prostu tych najszybszych do zrealizowania i niewymagających zbyt dużego skupienia.

Ustalanie realistycznych celów

Wyznacz sobie cele, które są realne do osiągnięcia. Pracownicy zdalni mają skłonność do  przeciążania się zadaniami, co może prowadzić do stresu i obniżenia efektywności. Wystarczy od jednego do kilku dni, w których tak zapełnisz swój kalendarz, że nie wystarczy ci chwili na przerwę, bądź rozciągniesz swoje obowiązki na godziny pozapracowe. Wtedy twój organizm będzie chciał sobie “odbić” w kolejnych dniach i w dłuższej perspektywie zrobisz tyle samo, lecz kosztem negatywnego samopoczucia lub nawet mniej, niż gdybyś właściwie rozplanował swój czas.

Ustalanie celów, które są możliwe do osiągnięcia w określonym czasie, przyczynia się nie tylko do zwiększenia produktywności, lecz także do utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Efektywność pracy zdanej a techniki zarządzania czasem

W kontekście zarządzania czasem i planowania codziennych obowiązków, warto poznać dwie bardzo przydatne techniki znane jako „Pomodoro” oraz „Matrix Eisenhowera”.

Technika Pomodoro

Technika Pomodoro opiera się na krótkich okresach intensywnej pracy (zazwyczaj przyjmuje się 25 minut), zwanych „pomodoros”, które oddzielają od siebie krótkie kilkuminutowe przerwy. To podejście pomaga utrzymać koncentrację, zwłaszcza kiedy wokół mamy wiele rozpraszaczy i nie możemy skupić się na zrealizowaniu czynności.

Ta technika jest najskuteczniejsza wtedy, kiedy stosujemy do jej realizacji timer, który wyznacza nam czas pracy i pauzę.

Macierz Eisenhowera

Macierz Eisenhowera, nazwana tak na cześć byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta D. Eisenhowera, to narzędzie stosowane do zarządzania czasem i priorytetami. Macierz ta pomaga zorganizować zadania w zależności od ich ważności i pilności. Składa się z czterech kwadrantów:

 • Kwadrat I – „Do natychmiastowego rozwiązania” (ważne i pilne): zadania w tym kwadrancie są zarówno ważne, jak i pilne. To są sprawy wymagające natychmiastowej uwagi i rozwiązania. W tym obszarze znajdują się nagłe problemy, kryzysy, pilne terminy.
 • Kwadrat II – „Zaplanuj” (ważne, ale niepilne): tutaj znajdują się zadania ważne, ale niekoniecznie pilne. Są to zadania strategiczne, które wymagają planowania i długofalowej perspektywy. Inwestycja czasu w te zadania pomaga unikać sytuacji pilnych w przyszłości.
 • Kwadrat III – „Deleguj” (nieistotne, ale pilne): te zadania są pilne, ale nie są istotne z punktu widzenia długoterminowego celu. Można je zazwyczaj delegować innym, jeśli to możliwe, aby skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach.
 • Kwadrat IV – „Odrzuć” (niepilne i nieistotne): to sprawy, które nie przynoszą wartości i mogą być odrzucone lub zminimalizowane.

Macierz Eisenhowera pomaga jednostkom i organizacjom skupić się na priorytetach, zadbać o najważniejsze zadania i unikać spędzania czasu na nieistotnych sprawach. Warto regularnie przeglądać i aktualizować listę zadań, aby utrzymać efektywność pracy zdalnej i dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Efektywność pracy zdalnej a skuteczna komunikacja

Jednym z kluczowych aspektów skutecznego funkcjonowania w pracy zdalnej, jest umiejętność efektywnej komunikacji. Pomagają w tym narzędzia do zachowania płynności informacyjnej. Tylko dzięki prawidłowej komunikacji, możliwym staje się realizowanie projektów i utrzymywanie wysokiej wydajności zespołu. Pozwala uniknąć nieporozumień i jednakowo przez wszystkich zrozumieć zadania do wykonania. Regularna komunikacja umożliwia monitorowanie postępów pracy, co jest kluczowe dla skoordynowanego działania zespołu i terminowego osiągania celów. W końcu dobra komunika doprowadza do utrzymywania  silnych więzi między członkami zespołu. Wspólne rozmowy, w formie wideokonferencji czy rozmów telefonicznych, pozwalają na lepsze zrozumienie siebie nawzajem, co sprzyja budowaniu zaufania i współpracy, ale też pomagają zredukować poczucie izolacji, które czasami towarzyszy pracy zdalnej.

Praktyki skutecznej komunikacji zdalnej

Kiedy już zdecydujemy się na konkretne oprogramowanie umożliwiające komunikację między pracownikami, warto pochylić się nad zadbaniem o jej jakość. 

Jasność i przejrzystość

Wirtualna komunikacja, jak żadna inna wymaga jasności i przejrzystości. Unikaj niejednoznaczności, używaj klarownego języka i upewnij się, że wszyscy zrozumieli przekazywane informacje. W przypadku niejasności, zawsze można poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, aby uniknąć nieporozumień.

Niejasne komunikaty bywają bezpośrednią przyczyną nieporozumień w zespole, zniekształcają rozumienie celów projektu i działań do podjęcia. Brak precyzyjnych wytycznych może skutkować błędnym wykonaniem zadań przez członków zespołu, co doprowadza do opóźnień w realizacji i obniżenia efektywności. A to z kolei stanowi duże zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Unikanie nadmiernego komunikatu

Należy unikać nadmiaru przekazywanych informacji, który może doprowadzić do zagłuszenia tych istotnych, które po prostu zginą w ogromie nadawanych treści. Ciągłe bombardowanie zbyt dużą ilością danych może doprowadzić do zmęczenia informacyjnego, czyli problemów ze skupieniem uwagi na istotnych sprawach i zaburzeniem jasnego, logicznego sposobu myślenia.

Dostosowanie formy komunikacji do konkretnej sytuacji

Zbyt długie wiadomości lub zbyt szczegółowe raporty mogą sprawić, że odbiorcy stracą zainteresowanie, a istotne informacje zostaną pominięte. Jeśli forma komunikacji nie jest odpowiednio dobrana do konkretnej sytuacji, istnieje ryzyko opóźnień w reakcji na najważniejsze kwestie, co może nastręczyć trudności w zarządzaniu projektami.

W pracy zdalnej, gdy komunikacja odbywa się głównie za pośrednictwem narzędzi online, wszystkie wymienione zagrożenia mogą być bardziej zauważalne. Dlatego tak ważne jest, aby zespół był ich świadomy i stosował odpowiednie zasady komunikacji, dostosowując się do specyfiki pracy zdalnej.

Motywacja i utrzymanie produktywności

W środowisku pracy zdalnej, utrzymanie motywacji i wysokiej produktywności stanowi wyzwanie, które wymaga świadomego podejścia i skutecznych strategii.

Wszystkie te techniki doskonale opanowali m.in. specjaliści na platformie MarketerHub.com. Są oni rozliczani tylko za odnotowany na czynności na rzecz współpracy z klientem czas. Platforma stworzyła innowacyjny system raportowania, który pozwala klientowi monitorować zakupione godziny, a specjaliście – efektywne zarządzanie nimi!

Samodyscyplina w pracy zdalnej

Pracownicy zdalni muszą być samodzielni i skupieni na celach. Samodyscyplina stanowi fundament utrzymania wysokiej produktywności w pracy zdalnej. Brak bezpośredniego nadzoru wymaga od pracowników zdolności do samodzielnego zarządzania czasem i koncentracji na wyznaczonych celach. Zagrożenia związane z brakiem samodyscypliny obejmują przede wszystkim:

 • Prokrastynację, czyli ciągłe odkładanie zadań na później. Prokrastynacja jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do nawarstwiania się obowiązków, co w konsekwencji prowadzi do niewywiązania się ze wszystkich zleconych zadań i przyczynienie się do obniżenia efektywności pracy całego zespołu;
 • Rozproszenie uwagi. Zbyt duża liczba czynników rozpraszających, takich jak media społecznościowe czy inne formy rozrywki, będą negatywnie wpływać na koncentrację i ostatecznie na produktywność.

Techniki utrzymania samodyscypliny:

 • Określanie priorytetów. Wyznaczanie kluczowych celów i ich priorytetów pozwala efektywnie zarządzać czasem;
 • Planowanie dnia. Tworzenie planów i list zadań pomaga w utrzymaniu jasnej struktury dnia pracy oraz niepoddawanie się zgubnemu, przedłużającemu się wpływowi otaczających rozpraszaczy;
 • Ustalanie krótkoterminowych celów. Dzielenie dużych zadań na mniejsze etapy ułatwia ich realizację i utrzymanie motywacji.

Rutyna i struktura pracy

Wypracowanie stałej rutyny i struktury pracy pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i utrzymanie wysokiego poziomu produktywności. Zagrożenia związane z brakiem ustalonej rutyny obejmują:

 • Brak jasnych granic między pracą a życiem prywatnym. Praca zdalna może prowadzić do przemieszania sfer życia zawodowego i osobistego, co negatywnie wpływa na zdolność do odpoczynku, efektywność pracy i zadowolenie z życia jednostki;
 • Nieefektywne zarządzanie czasem może prowadzić do jego marnotrawienia na rzeczy mało istotne. 

Techniki budowania rutyn i struktury pracy:

 • Ustalanie sztywnych godzin pracy: pomaga w zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Tworzenie harmonogramów: planowanie regularnych przerw i etapów pracy zwiększa wydajność i utrzymuje motywację.
 • Wyznaczanie miejsc pracy: przeznaczenie konkretnych obszarów mieszkania na realizację obowiązków zawodowych.

Nagradzanie siebie za osiągnięcia

W środowisku pracy zdalnej, troska o samomotywację stała się kluczowym filarem utrzymania wysokiej jakości pracy. Osiąganie celów, niezależnie od ich wielkości, zasługuje na zauważenie tego i pochwałę ze strony pracodawcy (tak, pracodawco/managerze/kierowniku, to jest szalenie ważne!) oraz na moment celebracji jako formę wdzięczności wobec siebie i własnego wysiłku. 

Techniki nagradzania siebie (nie tylko za osiągnięcia):

 • Tworzenie systemu nagród: wprowadzenie systemu nagród za osiągnięcia zwiększa poczucie satysfakcji z pracy, jak i przełoży się na ogólne zadowolenie z życia. Nagrodą może być prezent od siebie dla siebie czy chociaż rozpieszczenie się ulubioną formą relaksu;
 • Dbanie o dobre samopoczucie. Chodzi tu o  świadomie zadbanie o siebie, np. poprzez pełnowartościowy odpoczynek, spacer lub inną formę aktywności czy rozmowę z bliskimi;
 • Dzielenie się sukcesami z zespołem: wspólne świętowanie osiągnięć zespołu wzmacnia poczucie wspólnoty i motywuje do dalszej pracy. O to musi zadbać jednak dobra kadra zarządzająca, która będzie praktykować taką kulturę pracy, aby pracownik faktycznie chciał się dzielić swoimi sukcesami i żeby nie wywoływało to u innych mało produktywnego i szkodliwego uczucia zazdrości lub zawiści.

Dzięki zastosowaniu powyższych metod, mamy szansę na rozwinięcie świadomości radości płynącej z codziennych osiągnięć, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Ignorowanie własnych sukcesów może prowadzić do niezauważenia własnego rozwoju i wpłynąć na poziom satysfakcji z życia.

Zdrowie psychiczne w pracy zdalnej a efektywność pracy zdalnej

W zdalnym środowisku pracy, równowaga między zdrowiem psychicznym a produktywnością odgrywa kluczową rolę. Oto główne powody:

 1. Praca zdalna często wiąże się z izolacją i brakiem codziennego kontaktu z kolegami. Długotrwała izolacja może prowadzić do uczucia samotności, co negatywnie wpływa na stan psychiczny. Dbanie o zdrowie psychiczne, w tym utrzymanie kontaktu społecznego, pomaga przeciwdziałać temu zjawisku;
 2. Praca zdalna często prowadzi do nielimitowanych godzin ślęczenia nad obowiązkami zawodowymi i przekraczania granic między sferą prywatną, a zawodową;
 3. Wbrew powszechnej opinii, praca zdalna może okazać się dużo bardziej stresująca niż tradycyjny model pracy z biura, a to za sprawą braku fizycznej obecności zespołu, presji wydajności i potrzeby radzenia sobie z nowymi technologiami;
 4. Pracując zdalnie, pracownicy mogą równocześnie stawiać czoła wyzwaniom związanym z opieką nad dziećmi, opieką nad domem czy innymi obowiązkami rodzinnymi. Wsparcie zdrowia psychicznego jest kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z tymi wyzwaniami;
 5. Wreszcie – zdrowie psychiczne ma bezpośredni wpływ na produktywność. Pracownicy o dobrym samopoczuciu są bardziej skłonni angażować się w pracę, podejmować kreatywne decyzje i efektywnie rozwiązywać problemy. Zatem, zadbanie o zdrowie psychiczne przekłada się bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy.

Skupmy się na kluczowych aspektach zapewniających równowagę psychiczną w środowisku pracy zdalnej.

Przerwy i aktywność fizyczna

Przerwy pozwalają na regenerację umysłu i unikanie przeciążenia. Z kolei krótkie spacery, ćwiczenia rozluźniające czy chwila relaksu pomagają złagodzić napięcie i poprawić koncentrację. Natomiast regularna aktywność fizyczna poza godzinami pracy to nie tylko korzyść dla ciała, ale także dla umysłu. Ćwiczenia pomagają w redukcji stresu, poprawiają nastrój i wspierają zdolność logicznego myślenia na każdej płaszczyźnie życia.

Znaczenie kontaktu społecznego

Regularne rozmowy z zespołem nie tylko wspierają efektywną komunikację, ale także budują poczucie przynależności do zespołu. Zarówno służbowe, jak i nieformalne rozmowy pomagają w zminimalizowaniu poczucia izolacji. Korzystanie z narzędzi do wideo konferencji, takich jak Zoom czy Microsoft Teams, umożliwia bardziej osobisty kontakt z kolegami. Wirtualne spotkania mogą obejmować nie tylko kwestie zawodowe, ale także nieformalne rozmowy, które wzmacniają więzi między członkami zespołu.

Medytacja i głębokie oddychanie

Medytacja stanowi potężne narzędzie wspierające zdrowie psychiczne. Skupia się na świadomym oddychaniu i skoncentrowaniu uwagi, co pomaga redukować poziom stresu oraz napięcia psychicznego. Regularna praktyka medytacji może wpływać na obniżenie poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Poprzez praktykowanie medytacji, osoby zdalnie pracujące mogą doskonalić swoje umiejętności koncentracji i skupienia. Umożliwia to lepszą efektywność w pracy i łatwiejsze radzenie sobie z rozpraszającymi czynnikami.

Medytacja pomaga w rozwijaniu umiejętności obserwacji myśli i emocji bez ich oceniania. To skutkuje często zdrowszą reakcją na trudne sytuacje oraz lepsze radzenie sobie emocjami. Może też wpływać na poprawę jakości snu poprzez relaksację ciała i umysłu. A sen odgrywa kluczową rolę w regeneracji psychicznej, co wpływa na ogólne dobre samopoczucie.

Głębokie oddychanie to praktyka, którą można stosować niemal wszędzie, w każdych warunkach, także w trakcie pracy. Skoncentrowanie na oddychaniu pomaga w rozluźnianiu napięcia mięśniowego, szczególnie w obszarze karku i ramion, które są narażone na napięcie przy długotrwałym siedzeniu przed komputerem. Poprzez dostarczanie organizmowi większej ilości tlenu, głębokie oddychanie może przeciwdziałać uczuciu zmęczenia, a także poprawić koncentrację i jasność umysłu. Głębokie oddychanie aktywuje układ nerwowy współczulny, który pomaga w regulacji poziomu stresu. To prosty sposób na szybkie uspokojenie umysłu w trakcie trudnych chwil.

General Manager w Marketerhub.com

Psycholog z wielką pasją do rekrutacji, marketingu i ludzi. Początki kariery zawodowej koncentrowały się wokół agencyjnej obsługi klienta oraz procesów sprzedażowych, aby stopniowo wykorzystywać zdobyte doświadczenie, wiedzę oraz lata nauki w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na stanowiska marketingowe. Od zawsze nastawiona na rozwiązywanie problemów, dobre relacje i obopólną satysfakcję.

Reklama Women in Tech

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze