Polski Ład – najważniejsze zmiany w PIT

Polski Ład - najważniejsze zmiany w PIT

O Polskim Ładzie słyszeli już niemal wszyscy. Nie wszyscy jednak poradzili sobie ze zrozumieniem zawiłości nowych przepisów podatkowych. Dzisiaj przyjrzymy się zmianom w podatku dochodowym od osób fizycznych. W mediach huczy, że reforma Polskiego Ładu jest bardzo niekorzystna. Czy modyfikacje w PIT rzeczywiście nam nie sprzyjają? Na jakie ulgi mogą liczyć płatnicy? Dokładnie wyjaśniamy ten temat razem z serwisem Fakturownia.pl.

Ustawa, która zmieniła wiele

Ustawa z dnia 29.11.2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. z 23 listopada 2021 r. poz. 2105 wprowadziła zmiany w trzech aktach prawnych, które regulują naliczanie i regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uchwalona pod koniec 2021 roku ustawa wprowadziła zmiany w:

 

 • Ustawie  z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;  Dz.U. z 17 grudnia 2021 r. poz. 2349;
 • Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1631);
 • Ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 27 grudnia 2021 r. poz. 2427.

W kwestii PIT zmian jest kilkanaście. Poniżej przedstawimy dla Was te najistotniejsze. 

Jak modyfikacje te ocenia Mariola Papiernik, Back Office Manager Fakturownia.pl? Sprawdźmy:

Zdecydowanie pozytywną zmianą w PIT jest podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. i zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. Te progi były zamrożone przez wiele lat. Z kolei  niekorzystną zmianą jest ustalenie nowego sposobu obliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczania jej części od podatku. Kolejne zmiany pomimo zapowiedzi rządu także nie napawają zbytnim optymizmem. Sprawdźcie sami.

Podatek PIT – co zmieni Polski Ład?

W podatku od osób fizycznych Polski Ład wniósł następujące zmiany: 

 1. Wyższy pierwszy próg podatkowy w opodatkowaniu wg skali – wyższą daninę zapłacimy dopiero po przekroczeniu 120 tys. zł rocznych dochodów, a nie 85 tys. zł jak dotychczas.

 

 1. Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku – zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik korzysta z tego sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych i rocznie zarabia nie więcej niż 30 tysięcy złotych, od jego dochodu nie zostanie naliczony podatek. Może być jednak zobligowany do zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku kiedy roczne dochody nie przekraczają 120 tysięcy, podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. Dla osób, które zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy złotych, podatek będzie równy 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Kwota zmniejszająca jest już wkalkulowana w powyższe 15 300 zł, nie można odliczyć jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

 

 1. Zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jedną z najbardziej istotnych zmian, niekoniecznie z korzyścią dla podatnika, jest anulowanie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Zlikwidowano również odliczenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla osób pracujących w ramach umowy o pracę czy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia nie zmieni się wysokość składki. Nadal będzie wynosić ona 9 proc. dochodu, ale również nie będą mogły odliczyć jej od podatku.

 

 1. Ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców. Polega na możliwości odliczenia od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie na podstawie wysokości uzyskanych przychodów. Skorzystać z niej mogą osoby pracujące na etacie lub prowadzące działalność gospodarczą, stosujące opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać podatnicy osiągający roczny przychód od 68412 zł do 133692 zł., i miesięczny w przedziale od 5701 zł. do 11141 zł.

 

 1. Przychód pracownika ze służbowego samochodu. Polski Ład zmienił kryterium mocy silnika samochodu służbowego, używanego do celów prywatnych. Od 1.01.2022 roku w  wyższą stawkę ryczałtu zaliczają się pojazdy o mocy większej niż 60 kW i inne niż elektryczne. Realnie więc prawie każde auto będzie objęte ryczałtem wynoszącym 400 zł, a pracodawca zapłaci za pracownika z samochodem wyższy podatek dochodowy oraz składki.

 

 1. Sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu. To kolejna niekorzystna zmiana w przepisach podatkowych. Do tej pory przedsiębiorca mógł wykupić auto z leasingu do majątku prywatnego i mógł sprzedać go bez podatku dochodowego po 6 miesiącach od daty wykupu. Teraz okres ten wydłużony został do 6 lat od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.

 

 1. Zmiany w amortyzacji środków trwałych (przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych). Polsk Ład wprowadza przepisy, na mocy których wartością początkową jest cena nabycia. Nie może jednak być wyższa od wartości rynkowej takiego środka trwałego.

Polski Ład – zmiany PIT w nieruchomościach

Jedna ze zmian dotyczy najmu prywatnego opodatkowanego tylko ryczałtem ewidencjonowanym. 2022 rok będzie ostatnim, w którym właściciel mieszkania będzie mógł go wynajmować i opodatkować się na zasadach ogólnych. Media, czynsz etc. będzie mógł odliczyć od kosztów uzyskania przychodu tylko jeżeli nieruchomość, jaką wynajmuje, nabył przed 1.01.2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku przepisy przejściowe przestaną obowiązywać i najem będzie opodatkowany już tylko ryczałtowo. 

Zobaczcie także: Ścieżka kariery: Jak zostać księgowym/ą? Perspektywy i potrzebne uprawnienia

Polski Ład – jakie ulgi dla płatników PIT?

Wprowadzone zostały ulgi podatkowe dla nowych grup. Z ulgi PIT 0 proc. skorzystać będą mogły następujące osoby: 

 • emeryci i osoby, które nabyły prawo do renty rodzinnej – z płacenia podatku mogą zrezygnować kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65 roku życia, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej, ale nie chcą zrezygnować z pracy zawodowej i nie pobierają tych świadczeń. Ustanowiono jednak limit wynagrodzenia, które może być opodatkowane na poziomie 0 proc. Wynosi 85 528 zł. Aby móc skorzystać z tej ulgi, należy przedstawić pracodawcy wniosek potwierdzający posiadanie uprawnień do zwolnienia z podatku. Jeśli pracownik nie złoży wniosku pracodawcy, odzyska równowartość potrąconego podatku dopiero po złożeniu zeznania rocznego.
 • rodzice, którzy mają na wychowaniu przynajmniej czworo dzieci – aby móc korzystać z tej ulgi, pracownik musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym przynajmniej czwórki dzieci. Od momentu przedłożenia wniosku, od podatnika nie będą pobierane zaliczki na podatek. Tak samo jak w przypadku ulgi dla emerytów, ustalono limit przychodu zwolnionego z podatku. Jego wysokość jest identyczna jak w powyższym przypadku, czyli 85 528 zł, ale dla  każdego z rodziców/ opiekunów prawnych!  Jeżeli rodzice wielodzietni rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej, to każdy z nich ma prawo do zwolnienia z opodatkowania sumy 30 tys. złotych (to efekt podniesienia wysokości kwoty wolnej od podatku).
 • Osoby sprzedające zabytki ruchome na rzecz muzeów i bibliotek, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeum w rozumieniu ustawy z 26 listopada 1996 r. o muzeach, będącemu instytucją kultury lub bibliotece, w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 • Osoby powracające z zagranicy – z ulgi PIT 0 proc. mogą korzystać osoby, które przeprowadziły się na terytorium RP. Tutaj także obowiązuje limit kwoty zwolnionej z podatku i wynosi on 85 528 w roku podatkowym.
 • Stypendyści stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki (zaliczają się do nich stypendia przyznane i wypłacane w ramach konkursu ETIUDA,OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, POLONEZ BIS, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).
 • Wykonawcy kontraktowi z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA.
 • Ulga PIT 0 proc. stosowana jest od 1.01.2022 roku w przypadku odsetek od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym, świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Tezos

RocketSpace.pl

RocketSpace.pl to magazyn portalu pracy przyszłości – RocketJobs.pl. Misją RocketSpace.pl jest zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy tam, gdzie każdy pracownik white collar. Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy na rynku pracy.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze