Sprostowanie błędów w świadectwie pracy

Sprostowanie błędów w świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, mającym realny wpływ na wiele aspektów życia, takich jak wymiar urlopu lub wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych. Z tego względu szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy zawarte w nim informacje zgadzają się ze stanem faktycznym. Jak najszybsze sprostowanie błędów w świadectwie pracy może pomóc w uniknięciu nieprzyjemności na późniejszych etapach życia.

Czym jest świadectwo pracy

Dokument wystawia się bezpośrednio w dniu rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia dotychczasowej umowy bez planu jej niezwłocznego przedłużenia. Pracodawca, zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy, jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania pracownikowi poświadczenia o wymiarze czasu pracy, wykorzystanych przez niego dniach urlopowych, informacji o zajęciach z wynagrodzenia, decyzji o zakończeniu współpracy oraz potencjalnym korzystaniu z ochrony stosunku pracy, które następnie zostanie przekazane do nowego przełożonego. Dane zawarte w świadectwie pracy służą m.in. ustaleniu wymiaru przysługującego urlopu, prawidłowemu odprowadzaniu składek na cele emerytalne, a nawet ubieganiu się o świadczenia związane z rejestracją w charakterze osoby bezrobotnej.

Czy pracownik ma prawo żądać korekty nieprawidłowych informacji?

Błędy zdarzają się każdemu i nie zawsze muszą wynikać ze złej woli byłego pracodawcy. Niemniej, dane zawarte w świadectwie pracy przedkładają się na liczne świadczenia przysługujące pracownikowi, dlatego należy skrupulatnie przestrzegać ich dokładności. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bez względu na to, czy jest to zwykła literówka czy poważny błąd merytoryczny, rzutujący na prawa pracownika, należy zgłosić się do zakładu pracy w celu jej wyjaśnienia i poprawy.

Zobacz także: Świadectwo pracy- wszystko co należy o nim wiedzieć?

Sprostowanie błędów w świadectwie pracy- ile jest na to czasu?

Prawo pracy zakłada, że czas przeznaczony dla pracownika na zgłoszenie się po sprostowanie błędów w świadectwie pracy wynosi 14 dni od momentu jego otrzymania. W tym czasie dla pracodawcy zaczyna się ustawowy termin 7 dni na sporządzenie poprawionego dokumentu oraz zniszczenie poprzedniej, błędnej wersji, jeśli tylko zdecyduje się na uznanie zastrzeżeń zgłoszonych przez byłego etatowca.

Warto zauważyć, że w praktyce możliwość upomnienia się o sprostowanie błędów w świadectwie pracy istnieje również po upływie początkowego dwutygodniowego terminu, a nawet po upływie wielu lat od zakończenia współpracy, jednakże w takim przypadku firma nie jest już zobowiązana prawnie do odesłania dokumentu w konkretnym czasie, ze względu na brak odpowiednich regulacji. Niemniej, należy zakładać, że w interesie obu stron jest dbałość, żeby oficjalny dokument był wystawiony prawidłowo i w takiej też formie zarchiwizowany.

Dokonywanie korekty wykrytych błędów w świadectwie pracy

Przepisy prawne nie regulują formy, w jakiej powinno być złożone pismo o sprostowanie błędów w świadectwie pracy, jednak w celach dowodowych warto jest przedstawić pracodawcy swoją prośbę pisemnie, uwzględniając w niej zarówno informacje o źle wpisanym elemencie, jak i uzasadnienie. Takie rozwiązanie ułatwia również uniknięcie następnych pomyłek, wynikających z nieuwagi lub niedopatrzenia.

W życiu mogą się także zdarzyć sytuacje, kiedy dawny zatrudniający będzie przekonany o poprawności swoich racji i zdecyduje się na nieuznanie postawionego żądania korekty. W takim przypadku sprawa nie jest jeszcze jednoznacznie zakończona. Zatrudniony może zgłosić się z wnioskiem o sprostowanie błędów w świadectwie pracy do sądu pracy podczas dwutygodniowego okresu od uzyskania odpowiedzi odmownej. Dopiero po stronie sądu leży ostateczny wyrok w tej kwestii.

Każda korekta informacji w świadectwie pracy powinno być przeprowadzona, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Dokument zawierający błędy należy koniecznie wyjąć z archiwum firmy, zniszczyć i zastąpić zmodyfikowanym odpowiednikiem. Troska o poprawność i rzetelność informacji jest ogólną potrzebą, którą każdy powinien się kierować. Z tego względu jest niewskazane, żeby pracownik obawiał się zgłosić nawet do byłego pracodawcy z przedstawioną prośbą, gdyż nie ma podstaw do zarzucania mu złej woli w działaniach dążących do wspólnego interesu.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia: Unsplash@Viktor Talashuk

 

Redaktorka

Z wykształcenia filolog języka francuskiego, jednak od najmłodszych lat emocjonalnie związana z dziennikarstwem i działalnością literacką. Interesuje się szerokim wachlarzem tematycznym, zaczynając od kwestii językowych, kulturowych i społecznych, poprzez finanse i ekonomię, aż po naukę i prawo. Można powiedzieć, że w życiu podąża za iście renesansową definicją bycia "humanistą".

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze