Czym jest zrównoważony rozwój i jakie miejsce zajmuje w nim inżynieria?

Czym jest zrównoważony rozwój i jakie miejsce zajmuje w nim inżynieria?

Zrównoważony rozwój w Polsce jest prawem podstawowym, zapisanym w Konstytucji RP. Zgodnie z jej Art. 5 to zasada, którą RP ma się kierować w swoich działaniach, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska. Czym jednak jest zrównoważony rozwój? Jakie ma znaczenie i cele? Jakie zawody są najbardziej przydatne w jego wdrażaniu?

Zgodnie ze słynnym cytatem, „nie odziedziczyliśmy Ziemi od naszych przodków; pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Choć nie jest znany pierwotny autor tych słów, z pewnością doskonale rozumiał idee kryjące się za powstaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Dziś stanowi ona podstawę funkcjonowania państw, przedsiębiorstw i ludzi łączących się we wspólnych wysiłkach, mających na celu poprawę teraźniejszego i przyszłego stanu natury, a także gospodarowanie i życie z nią w większej zgodzie.

Zrównoważony rozwój — co to jest?

Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Nasza wspólna przyszłość” z 1987 roku uważa się za przełomowy dokument określający, czym jest zrównoważony rozwój. Definicja w nim zawarta mówi, że „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Przekłada się to na utrzymanie odpowiednich relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a jakością życia ludzi i dbałością o środowisko.

Zasady te wprowadzano już w XIX wieku w niemieckim leśnictwie, dbając o to, by zawsze wycinanych było tylko tyle drzew, ile w ich miejsce urośnie, zapewniając lasom możliwość regeneracji. Gospodarka światowa nieco wolniej adaptowała tego typu podejście, a znaczące przyspieszenie możecie zaobserwować dopiero w ostatnich latach. Jednak to wynikało z chęci samych przedsiębiorstw do wprowadzania daleko idących zmian w swoim funkcjonowaniu, a efekt przystosowania do wymogów prawnych oraz nacisków ze strony coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów.

Zrównoważony rozwój — cele

Dokument ONZ z 2015 roku odnośnie.: „Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” to jedno z najistotniejszych opracowań zagadnienia – zrównoważony rozwój. Cele w nim zawarte mają pomóc rządom, organizacjom i obywatelom w zapewnieniu lepszej przyszłości. Obejmują one:

 • eliminację ubóstwa i głodu,
 • zapewnienie zdrowia oraz edukacji,
 • osiągnięcie równości płci,
 • zapewnienie dostępu do wody i energii,
 • promowanie wzrostu gospodarczego,
 • budowę stabilnej infrastruktury,
 • zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi,
 • zwiększenie bezpieczeństwa w miastach,
 • zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz ich skutkom,
 • ochronę zasobów morskich i ekosystemów lądowych,
 • promocję pokoju na świecie oraz partnerstwa promującego zrównoważony rozwój.

Jaki wkład w zrównoważony rozwój ma inżynieria?

Realizacja celów określonych przez ONZ wymaga zaangażowania dużej liczby ekspertów. Kluczową rolę odegra tu inżynieria środowiska. Jej celem jest bowiem zapewnienie zachowania możliwości środowiska do utrzymania stanu równowagi i zdolności samoregeneracji, a także usuwanie skutków jego dewastacji. To jednak nie wszystko. Swoją rolę w zapewnieniu, by środowisko było odpowiednio eksploatowane i niepoddawane nadmiernemu obciążeniu ma choćby inżynieria mechaniczna, materiałowa czy procesowa.

Dlaczego inżynieria jest tak istotna w rozwoju świata?

Zrównoważony rozwój wymaga zaangażowania ogromnej liczby ekspertów. To wysoko wykwalifikowani inżynierowie są odpowiedzialni za wdrażanie nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań w produkcji czy budownictwie. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i odpowiednie ich przygotowanie, by mogły zostać ponownie przetworzone, czy próby zapewnienia możliwie wysokiej wydajności energetycznej produkcji to tylko nieliczne przykłady.

Przed inżynierami stoją również wyzwania związane z optymalizacją samych procesów produkcji, zrównoważonym pozyskiwaniem zasobów, nieobciążającą środowiska logistyką czy doskonaleniem przedmiotów użytku codziennego. Z tego względu można mieć pewność, że na różnych gałęziach inżynierii znajdują się szczególnie przyszłościowe zawody, a zapotrzebowanie na ekspertów będzie rosło. 

Jakie rodzaje inżynierii będą najbardziej potrzebne?

Rodzaje inżynierii, które będą szczególnie cenione na rynku pracy ze względu na wymogi stawiane przez zasadę zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim inżynieria środowiska, materiałowa i mechaniczna. Pełna realizacja celów nakreślonych przez ONZ oznacza jednak, że już teraz również inżynier budownictwa, bezpieczeństwa, geodezji, gospodarki przestrzennej, automatyki i robotyki czy mechaniki ma ogromne szanse na zdobycie dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy, która przysłuży się zrównoważonemu rozwojowi.

________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@ThisisEngineering RAEng

Starszy redaktor projektów specjalnych w Burda Media Polska

Redaktor naczelna RocketSpace.pl w latach 2021-2022.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze