RocketJobs.pl i Fundacja PoMoc w audycji o powrotach na rynek pracy po przebytej chorobie

RocketJobs.pl i Fundacja PoMoc w audycji o powrotach na rynek pracy po przebytej chorobie

Kampania Rocket Jobs #DrugaSzansa: Ciuchom z przeszłości daj drugą szansę w pracy przyszłości! porusza nie tylko kwestie związane z wtórnym obiegiem ubrań, ale także z drugimi szansami w środowisku zawodowym. Na przykład w kontekście nawiązania współpracy z byłym pracodawcą czy powrotu po długiej chorobie. W miniony wtorek na antenie partnera medialnego kampanii- newonce Radia- mieliśmy okazję wysłuchać specjalistów: Eweliny Kaszuby- ekspertki RocketJobs.pl oraz Ewy Majkowskiej- prezeski fundacji PoMoc, które przybliżyły słuchaczom kwestię ponownego rozwinięcia kariery przerwanej długotrwałą chorobą lub hospitalizacją. Zapis audycji znajdziecie TUTAJ.

Los pisze rozmaite scenariusze na życie, które nie zawsze rysują się w jasnych kolorach. Kampania Rocket Jobs #DrugaSzansa dąży do wzmocnienia świadomości społecznej, dotyczącej trudności, z jakimi zmagają się na rynku pracy osoby defaworyzowane, do których zaliczyć można m.in. rekonwalescentów oraz osoby przewlekle chore.

Czym się zajmuje fundacja PoMoc?

Fundacja PoMoc jest organizacją społeczną charakteryzującą się hasłem przewodnim: Jesteś Po, my dajemy Ci swoją Moc. Ich celem oraz misją jest wspieranie osób, szczególnie kobiet, w których życiu nastąpiły drastyczne zmiany, uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Poprzez organizację zbiórek, pokazów mody, warsztatów, a także regularne wspieranie hospicjów oraz domów dla bezdomnych starają się wpłynąć pozytywnie na sytuację życiową kobiet zmagających się z chorobą nowotworową, w trakcie leczenia, opieki paliatywnej, dotkniętych depresją, mam dzieci niepełnosprawnych oraz wszystkim, którym ze względu na przebyte trudności życiowe potrzebna jest owa Moc. Fundacja pomaga im ponownie stanąć na nogi, również w perspektywie powrotu do czynnego życia zawodowego.

Do podopiecznych fundacji zalicza się między innymi Marta, która ze względu na ciągłe nawroty nowotworu potrzebuje specjalistycznego leczenia- Immunoterapii, dostępnego wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Fundacja PoMoc obecnie prowadzi zbiórkę mającą na celu sfinansowanie kosztownej terapii, która wydaje się być jedyną szansą na przedłużenie życia Marty, aby mogła w dalszym ciągu poświęcać się opiece nad swoim 10-letnim synkiem i kontynuować aktywne budowanie kariery.

Jak wygląda powrót do rzeczywistości po przebytej chorobie nowotworowej?

Pokonanie choroby jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do odzyskania utraconej normalności. Szczególnie dotkliwa jest częsta utrata stabilności zatrudnienia spowodowana przerwą w karierze oraz pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia. Osoby po chorobie, zarówno mężczyźni jak i kobiety czują silną potrzebę powrotu do poprzedniej sytuacji zawodowej. Problemy z odzyskaniem podobnego miejsca pracy odbijają się negatywnie na dochodach oraz samoocenie rekonwalescentów. Dodatkowe piętno na kondycji psychicznej kładzie również lęk przed nawrotem choroby, który często paraliżuje aspiracje oraz odbiera im pewność siebie. 

Niestety, obecne zinstytucjonalizowane formy wsparcia tylko częściowo spełniają swoją rolę. Potwierdzenie stanowią zatrważające statystyki, według których aż 57% osób ze względu na chorobę nowotworową musi całkowicie zaprzestać aktywności zawodowej lub zmienić profil dotychczas wykonywanej profesji (1). Na takiej sytuacji tracą nie tylko bezpośrednio poszkodowani, ale również całe społeczeństwo, które jest pozbawione wypracowanych przez nich umiejętności oraz wrodzonych talentów. Występującą lukę w świadczeniach wspierających starają się wypełnić oddolne inicjatywy, takie jak Fundacja PoMoc.

Zobacz także: Cykl audycji newonce special x RocketJobs.pl: Druga Szansa – czym jeszcze nas zaskoczy?  

Jak ułatwić powrót do pracy osobom po ciężkich chorobach?

Chociaż nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie na ułatwienie ponownej asymilacji pracowników wracających po chorobie, można wprowadzić w życie szereg działań, żeby wspierać takie osoby. Kluczowym jest budowanie świadomości społecznej o problemie, zarówno z poziomu pracownika, jak i pracodawcy. Badania wykazują, że aż 90% pracodawców oznajmiło, że ich firma nie prowadzi żadnych programów wspierających osoby chore przewlekle, a w 60% przypadków stan zdrowia okazał się czynnikiem decydującym do negatywnego rozpatrzenia kandydatury na dane stanowisko (2).

Dla osób po przebytej chorobie nowotworowej powrót na rynek pracy może być kamieniem milowym do ponownego rozpoczęcia normalnego funkcjonowania. Dlatego tak ważne jest stworzenie im odpowiednich warunków, takich jak zwiększanie dostępności stanowisk, możliwych do wykonywania online dla osób o zmniejszonej mobilności oraz wymagających w dalszym stopniu regularnych wizyt w szpitalu lub rehabilitacji. Newralgiczny punkt stanowi również dbałość o odpowiednią kondycję psychiczną osób po chorobie, gdyż standardowe konsultacje po wyjściu ze szpitala nie spełniają określonych celów. Prowadzenie warsztatów wzmacniających pewność siebie i asertywność oraz poprawa dostępnej opieki psychologicznej są niezbędnymi elementami, żeby pomóc ludziom po chorobie stanąć ponownie na nogi. 

Audycja #DrugaSzansa RocketJobs.pl i Fundacji PoMoc

Misją wtorkowej audycja #DrugaSzansa na falach Radia newonce było szerzenie świadomości społecznej na temat konieczności udzielenia wsparcia osobom przewlekle chorym oraz rekonwalescentom poważnych schorzeń, takich jak między innymi choroba nowotworowa. Do takich wysiłków należy podchodzić holistycznie, docierając nie tylko do chorych zagrożonych prekaryzacją, ale również do potencjalnych pracodawców i szerzej rozumianego społeczeństwa.

Audycja jest dostępna w formie podcastu, do którego pełny dostęp mają abonenci klubu newonce. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem oraz artykułami tematycznymi, dotyczącymi drugiej szansy na rynku zawodowym, opublikowanymi na stronie internetowej Radia newonce.

________________________________________________________________________________________________

Źródło 1:  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (Rydzyński 2018)

Źródło 2: Choroby przewlekłe a Polscy pracodawcy. 2018.

Źródło zdjęcia: Unsplash@Christin Hume

 

Redaktorka

Z wykształcenia filolog języka francuskiego, jednak od najmłodszych lat emocjonalnie związana z dziennikarstwem i działalnością literacką. Interesuje się szerokim wachlarzem tematycznym, zaczynając od kwestii językowych, kulturowych i społecznych, poprzez finanse i ekonomię, aż po naukę i prawo. Można powiedzieć, że w życiu podąża za iście renesansową definicją bycia "humanistą".

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze