Czym zajmuje się doradca inwestycyjny i jakie miejsce zajmuje w dzisiejszym świecie?

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny i jakie miejsce zajmuje w dzisiejszym świecie?

Doradca inwestycyjny to zawód przyszłościowy, specjalista może znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach, takich jak: bank, przedsiębiorstwo zajmujące się funduszami inwestycyjnymi oraz domach maklerskich. Praca w tej specyficznej branży wymaga ogromnej wiedzy z dziedzin: ekonomii, finansów i rachunkowości oraz bankowości. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na tym stanowisku? Jakie są możliwości zatrudnienia i ile można zarobić? Na jakie kompetencje zwracają uwagę rekruterzy? Niniejszy artykuł odpowiada na wszystkie pytania. 

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?

Inwestycja finansowa i udzielanie porad są przedmiotem zainteresowania doradcy inwestycyjnego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku podpowiada, jakie instrumenty finansowe (papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, swapy lub umowy forward) są obarczone najmniejszym ryzykiem i mogą pomóc w budowaniu portfela aktywów. Podczas spotkania z klientem specjalista przedstawia wybrany przez siebie, najlepszy model doradczy, natomiast ostateczne decyzje zawsze podejmuje klient. Kwestie prawne związane z obowiązkami doradców inwestycyjnych reguluje artykuł 2. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. [1]. 

Doradca inwestycyjny — gdzie znajdzie zatrudnienie?

Gdzie może znaleźć zatrudnienie doradca inwestycyjny? Praca tego typu  przyciąga specjalistów — są oni chętnie zatrudniani
w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym, takich jak:
biuro maklerskie, banki inwestycyjne, domy, oraz przedsiębiorstwa zajmujące się funduszami inwestycyjnymi. Doradcy inwestycyjni wykonują zadania zawodowe najczęściej na podstawie umowy o pracę, jednak certyfikowany specjalista ma większe pole manewru, może otworzyć własną działalność i pracować na swój rachunek. 

Zobaczcie także: Dywersyfikacja form inwestycji – zasady i możliwości

Doradca inwestycyjny — wykształcenie

Doradca inwestycyjny powinien legitymować się wyższym wykształceniem. Idealny kandydat do tej pracy to osoba, która ukończyła studia ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości lub ewentualnie bankowości. Inne wymagania, które należy spełniać, aby mieć możliwość pracy w charakterze doradcy ds. inwestycji reguluje Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi [1]. Należą do nich: 

  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentowana niekaralność. 

Co jeszcze jest konieczne, aby pracować jako doradca inwestycyjny? Egzamin państwowy organizowany przez komisję Nadzoru Finansowego z wynikiem pozytywnym, licencja oraz wpis na listę doradców inwestycyjnych to kolejne wymogi na tym stanowisku. Egzamin składa się z trzech części, wymaga on od kandydatów obszernej wiedzy z dziedzin takich jak: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe i dewizowe, prawo papierów wartościowych, działalność maklerska oraz powiernicza, fundusze inwestycyjne, zasady rachunkowości, rynek towarów giełdowych. Jego zdanie z pozytywnym wynikiem jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. 

Warto wiedzieć: doradca inwestycyjny jest zwolniony z egzaminu, w przypadku gdy dana osoba ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o specjalności Doradca Inwestycyjny. To jedyna w Polsce uczelnia, która podpisała z KNF umowę o współpracę i jej absolwenci mogą uzyskać wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu [2]. 

Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Jakie plusy i minusy ma praca jako doradca inwestycyjny? Czy warto kształcić się w tym kierunku? Osoby o analitycznym umyśle oraz wiedzy  z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości oraz bankowości, mogą liczyć na wysokie zarobki, szerokie perspektywy rozwoju zawodowego oraz stabilność zatrudnienia. Natomiast minusem tego zawodu jest wysoka odpowiedzialność i stres, a także długa droga przed rozpoczęciem kariery zawodowej, na którą składa się zdanie egzaminu państwowego oraz zdobycie licencji zawodowej. 

Na jakie wynagrodzenie może liczyć doradca inwestycyjny? Zarobki w tej branży różnią się w zależności od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stażu pracy, a także rejonu oraz miejsca zatrudnienia. Średnia miesięczna pensja na tym stanowisku wynosi ok. 9 tys. zł, przy czym na największe pieniądze mogą liczyć pracownicy domów maklerskich z większym doświadczeniem [3]. 

 

Źródła: 

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051831538 [dostęp: 20.06.2022]
  2. https://if.uek.krakow.pl/nowa-umowa-wydzialu-finansow-i-prawa-z-komisja-nadzoru-finansowego-absolwenci-kierunku-rynki-finansowe-zwolnieni-z-panstwowego-egzaminu-na-doradce-inwestycyjnego/ [dostęp: 20.06.2022]
  3. https://pl.indeed.com/porady-zawodowe/zarobki-wynagrodzenie/ile-zarabia-doradca-inwestycyjny [dostęp: 20.06.2022]

_______________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Kenny Eliason

Starszy redaktor projektów specjalnych w Burda Media Polska

Redaktor naczelna RocketSpace.pl w latach 2021-2022.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze